موفقيت در گرو دانش فناوري اطلاعات

تهران-ايرنا- تجربه نشان مي‌دهد بخش عمده اي از موفقيت‌ها و آگاهي‌هاي بشرامروز مرهون تقويت دانش فناوري اطلاعات است،دنياي امروز تحت تاثيراين فناوري بوده به طوري‌كه رشد فزاينده امكانات نرم افزاري و سخت ‌افزاري ،سرعت انتقال اطلاعات به مردم را به صورت مستقيم وغيرمستقيم افزايش داده است.

به گزارش شركت ارتباطات زيرساخت ، امروزه ارتباطات به ويژه از جنس الكترونيكي، بخش لاينفك زندگي بشر را رقم زده و با تاثير گذاري در سبك زندگي و تمامي حوزه هاي بشري، سرعت تحقق توسعه در كشور‌ها را روز افزون كرده است.
بر اين اساس حميد فتاحي معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و صادق عباسي شاهكوه مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت، روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي را فرصتي دوباره براي قدرشناسي از همه كساني دانستند كه براي توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كميت و كيفيت ارتباطات تلاش كرده‌اند.
اين افراد در پيامي اين روز را تبريك گفته و بيان كردند كه «مسائل اجتماعي و ساير مسائل كليدي زندگي بر كسي پوشيده نيست و صد البته لازمه توسعه فناوري اطلاعات در جهان امروز، ايجاد مديريت بهينه شبكه هاي ارتباطي است كه اين وظيفه در بخش‌هاي اصلي و كليدي شبكه ارتباطي كشور بر عهده شركت ارتباطات زيرساخت است.»
«تجربه بشر نشان مي دهد كه بخش عمده اي از موفقيت‌ها و آگاهي ها مرهون تقويت دانش فناوري اطلاعات بوده است، دنياي امروز تحت تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد به طوري‌كه رشد فزاينده امكانات نرم افزاري و سخت‌افزاري در حوزه ارتباطات، سرعت انتقال اطلاعات به مردم را به صورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش داده است.»
در ادامه اين پيام آمده است: «شركت ارتباطات زيرساخت در سال پيش رو با كمك همه فعالان بخش بزرگ حوزه ICT تلاش مي كند با تحقق اهداف و تكاليف توسعه اي خود در بخش تامين زيرساخت هاي ارتباطي كشور شرايط مناسب تري براي فعاليت ساير بخش هاي بازار ICT فراهم آورد.
«به اميد روزي كه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به عنوان زيرساخت توسعه موجب دسترسي آسان و مطلوب همه آحاد جامعه به انواع خدمات اين فناوري شود و همچنين انعكاس دستاوردهاي عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات توسط همكاران متعهد و پرتلاش عرصه روابط عمومي، سرلوحه برنامه هاي اطلاع رساني قرار گيرد.»
در۱۷ مه ۱۸۶۵ ميلادي «اتحاديه تلگرافي بين المللي» در پاريس تشكيل شد، از آن تاريخ به بعد نام اين اتحاديه دستخوش تحول شد و سرانجام در ۳۰ اكتبر ۱۹۰۶ ميلادي در كنفرانس «اتحاديه تلگرافي بين الملل» تصميم گرفته شد كه «اتحاديه راديو و تلگرافي بين الملل» نيز تشكيل شود.
در ۹ دسامبر سال ۱۹۳۲ ميلادي به موجب «عهدنامه مادريد» با وحدت دو اتحاديه ياد شده، «اتحاديه بين المللي ارتباطات دور» شروع به كار كرد، در واقع روز جهاني ارتباطات يادآور تاسيس اين اتحاديه ها براي پيشرفت ارتباطات است.
سابقه عضويت ايران در 'اتحاديه راديو و تلگرافي بين الملل' بيش از يكصد سال است.
علمي 9207** 9014**