میزان بارندگی در استان سیستان و بلوچستان افزایش یافت

تهران- ایرنا- میزان بارندگی های استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری و در بیست و هفتمین روز اردیبهشت به 101.8 میلی متر رسید. این میزان در بیست و یكمین روز اردیبهشت فقط 92 میلی متر ثبت شده بود. استان لرستان نیز با هزار 148 میلی متر مقام نخست بارندگی را دارد.

دفتر مطالعات پایه آب ایران، زمان سال آبی را از مهر هرسال تا شهریور سال بعد اعلام كرده است.
براساس تازه ترین گزارش این دفتر كه روز شنبه منتشر شد: میزان بارندگی های استان سیستان و بلوچستان در حالی به 101.8 میلی متر رسید كه هفته پیش این استان جزو استان های كم بارش كشور بود.البته میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال كه 28.7 میلیمتر بود، از رشد 254.7 درصدی برخوردار است.
گزارش اخیر دفتر مطالعات پایه آب ایران آورده است: استان لرستان در سال آبی جاری در حالی ركورددار پربارش ترین استان كشور با بارش هزار و 148 میلی متری است كه این استان در سال آبی پارسال فقط 511.4 میلی متر بارش را تجربه كرده بود.
میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 124.5 درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش های درازمدت (50ساله) با بارش 534 میلی متری رشدی 115 درصدی را تجربه كرد.
استان لرستان تا 30 فروردین امسال هزار و 111 میلیمتر بارندگی داشت.
گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است كه استان كهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش 1014.03 میلیمتری مقام دوم استان های پر بارش را كسب كرد، میزان بارش های این استان در سال آبی گذشته 315.1 میلیمتر گزارش شده بود كه نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد 231.8 درصدی را ثبت كرد.
استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با 971 میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت و میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (382 میلیمتر) از رشدی 152.9 درصدی برخوردار شد.
این استان 30 فروردین، 958 میلیمتر بارش دریافت كرده بود.

* بارندگی در استان های شمالی و غربی
میزان بارش ها در استان گیلان در سال آبی جاری به 967.6میلیمتر رسید و میزان بارش های این استان در سال آبی پارسال با بارش 601.6میلیمتر از رشدی 60.8 درصدی برخودار شد.
براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش 887.4 میلیمتری را تجربه كرد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (398.5 میلیمتر) رشد 122.7 درصدی را ثبت كرد.
استان كرمانشاه در سال آبی جاری بارشی 758.8 میلی متری را تجربه كرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (484.2) 56.7درصدی بیشتر شد.
براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، استان گلستان در سال آبی جاری بارش 669.6 میلیمتری را تجربه كرد؛ در حالی كه پارسال میزان بارش های آن به 396.9میلیمتر رسیده بود با این حساب میزان بارش های این استان از رشدی 68.7 درصدی برخوردار شد.
میزان بارش ها در استان كردستان به 651.2میلیمتر رسید؛ در حالی كه میزان بارش های آن در سال آبی پارسال 480.6 میلی متر بود با این میزان بارندگی در این استان 35.5 درصد رشد كرد.
در استان مازندران نیز میزان بارش ها به 632.3 میلیمتر بالغ شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (425.6 میلی متر) از رشدی 48.6درصدی برخوردار بود.
میزان بارش های استان همدان نیز به 598.5 میلیمتر رسید كه نسبت به دوره مشابه پارسال (369.3) 62.1 درصد افزایش یافت.
استان خوزستان در حالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان 573 میلیمتر را پشت سر نهاد كه رقم بارش های آن در سال آبی پارسال به عدد 209 میلیمتر می رسد و رشدی 174.2 درصدی داشت.

* بارش های مركز ایران
براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری 574.4 میلیمتر بارش داشت كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 309.6 میلیمتر بود، 85.5 درصد رشد كرد.
استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری 488.1 میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته 374.7 میلیمتر بارش را تجربه كرد كه این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 30.3 درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت (314.4 میلیمتر) رشد 55.3 درصدی را ثبت كرد.
میزان بارش ها در استان مركزی نیز در حالی به 472.2 میلیمتر رسید كه این استان پارسال بارشی 210.4میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف دو سال این استان به 124.4 درصد رسید.
دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را 425.4 میلیمتر گزارش كرده است. پارسال این استان 272.6 میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن امسال نسبت به پارسال از رشدی 56.1 درصدی برخوردار شد.
میزان بارش های استان زنجان نیز به 402.3 میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های 281.6میلیمتری را تجربه كرد كه بارش های امسال آن رشدی برابر با 42.9 درصدی دارد.

* رشد بارندگی در تهران
استان تهران در سال آبی جاری 370 میلیمتر بارش را تجربه كرده در حالی كه میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه پارسال (208.1 میلیمتر) رشدی 77.8 درصدی را تجربه كرده است.
استان فارس نیز بارش های 366.9 میلیمتری داشت؛ در حالی كه این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (131.7میلیمتر) 178.6 درصد رشد كرد.

* دیگر استان ها به ترتیب میزان بارش
بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به 365.9 میلیمتر رسید در حالی كه این استان پارسال 165.5میلیمتر بارش را تجربه كرده بود. تفاوت بارش های دو سال این استان 121.1 درصد است.
استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری 346.7 میلیمتر بارش داشت كه نسبت به دوره مشابه پارسال (309.7) از رشدی 11.9 درصدی برخوردار شد.
استان بوشهر نیز 303.4 میلیمتر بارندگی را تجربه كرد؛ در حالی كه میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (108 میلیمتر) رشد 180.9 درصدی را ثبت كرد.
استان اردبیل 271.2 میلیمتر بارش گزارش شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال (256.9 میلیمتر) 5.6 درصد بیشتر شد.
تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است كه میزان بارش ها در استان خراسان رضوی در سال آبی جاری 264.9 میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه 115.9 میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی های امسال 128.6 درصد است.
بارندگی در استان قم امسال به 256 میلیمتر رسید؛ در حالی كه این استان در مدت مشابه پارسال فقط 117 میلیمتر بارندگی داشت كه رشد بارش ها امسال 118.8 درصد رقم خورد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان هرمزگان نیز به 242.6 میلیمتر رسیده است، این استان پارسال فقط 48.6 میلیمتر بارندگی داشت و درصد رشد بارش های این استان امسال 399.2 گزارش شد.
میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به 190.2 میلیمتر رسید، در حالی كه این استان پارسال فقط 98.4 میلی متر بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال 93.3 درصد بود.
دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان كرمان را 162.8 میلیمتر اعلام كرد كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ( 52.3 میلیمتر) رشد 211.4 درصدی را رقم زده است.
استان سمنان نیز امسال 157.7 میلیمتر بارندگی داشت كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (81.1) رشد 94.5 درصد را رقم زد.
همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری 143.64میلیمتر بارندگی را تجربه كرد كه در مقایسه با سال آبی پارسال (83.53میلیمتر) رشد 72درصدی داشت.
بارش ها در استان یزد امسال به 112.3 میلیمتر رسید در حالی كه این استان پارسال 69.4 میلیمتر بارندگی داشت كه امسال از رشدی 61.8 درصدی برخوردار شده است.
اقتصام *2078* 3063