كودك دزفولي مقام دوم مسابقات نقاشي بين المللي را كسب كرد

دزفول - ايرنا - يكي از اعضاي كانون پرورش فكري كودك و نوجوان دزفول در مسابقات بين المللي نقاشي 2019 سازمان جهاني بهداشت موفق به كسب مقام دوم شد.

مسئول كانون پرورش فكري كودك و نوجوان دزفول روز شنبه با اعلام اين خبر به ايرنا گفت: باران ديده‌ بان عضو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره چهار دزفول در گروه سني 10 و 11 سال رتبه دوم مسابقات بين‌ المللي نقاشي سازمان جهاني بهداشت را كسب كرد.
سعيد گل گل افزود: اين عضو كودك كانون پرورش فكري نقاشي خود را با موضوع مراقبت بهداشتي اوليه براي پوشش همگاني سلامت كشيد و توانست به اين مهم دست يابد.
وي گفت: بيش از 900 اثر از كودكان و نوجوانان ايراني به دفتر مديترانه شرقي اين سازمان در كشور مصر ارسال شد كه در مجموع تعداد 13 نقاشي در ميان برگزيدگان نهايي مسابقه شدند.
7278/3022