بیش از یك میلیون و366 هزار نفر سال گذشته  متولد شدند

تهران -ایرنا- سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور گفت: سال گذشته(1397) یك میلیون و 366هزار و 509 نفر در ایران متولد شدند و ولادت آن ها به ثبت رسید.

سیف الله ابوترابی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: از متولدان سال گذشته 704 هزار و 54 نفر پسر و 662هزار و 455 نفر هم دختر بودند.
وی ادامه داد: در سال گذشته در مقابل هرصد دختر 106پسر به دنیا آمده است و به عبارتی نسبت جنسیتی متولدان پارسال 106،3 درصد بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور گفت: بیش از 99 درصد ولادت ها و 98 درصد از موارد فوت در مهلت قانونی ثبت می شوند.
وی افزود: در حال حاضر مهلت قانونی برای ولادت 15 روز بعد از تولد و مهلت قانونی برای ثبت وفات 10 روز است.
وی تصریح كرد: هموطنان باید دقت داشته باشند كه ولادت و وفات را در مهلت قانونی ثبت كنند؛ اگر واقعه ولادت در مهلت قانونی 15 روز ثبت نشود، برای ثبت خارج از این مهلت افراد هزینه بیشتری را متحمل می شوند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: ثبت به موقع مرگ در كشور نیازمند تلاش و مشاركت عمومی تمام نهادهایی است كه بر اساس ماده 5 قانون ثبت احوال كشور، مكلف به مشاركت در فرآیند اعلام و ثبت وقایع حیاتی كشور شده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در اجرای این ظرفیت قانونی، شبكه اعلام وقایع حیاتی در كشور از سال 1385 و با مشاركت بیش از 35هزار ثبت یار شكل گرفته است.
وی اضافه كرد: ثبت یاران شامل دهیاران، بهورزان، متصدیان آرامستان ها، اعضای شوراهای اسلامی، شورایاران، مسئولان پایگاه های بسیج و مدیران مدارس هستند.
ابوترابی تاكید كرد: این مجموعه در ذیل شورای هماهنگی ثبت احوال استان ها و شهرستان ها به ریاست استانداران و فرمانداران فعال است؛ در حال حاضر بیش از 98 درصد فوت های ثبت شده در فاصله كمتر از یك سال از رخداد، در مهلت قانونی 10 روزه به ثبت می رسند.
اجتمام*2181*9105