روابط عمومي، مديريت نرم و هوشمند در دستگاه هاي اجرايي است

تهران- ايرنا- معاون پارلماني رييس جمهوري در پيامي روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات را تبريك گفت و روابط عمومي را مديريت نرم و هوشمند در دستگاه هاي اجرايي دانست.

به گزارش معاونت امور مجلس رياست جمهوري، «حسينعلي اميري» امروز- شنبه- در اين پيام اظهار داشت: امروز - بيست و هفت ارديبهشت - روز ملي روابط عمومي وارتباطات است، بخشي از هر مجموعه و تشكيلات كه ارتباطات داخلي وخارجي را تنظيم مي كند. جهان از روزي حس كرد محتاج 'ارتباطات' است كه تازه وارد عصر انفجار اطلاعات شده بود.
اميري در اين پيام خاطرنشان كرد: از زماني كه مارشال مك لوهان نظريه «دهكده جهاني» را مطرح كرد و محور انديشه تمدن غرب جديد قرار گرفت تا امروز، قريب يك قرن است كه تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات، مهمترين دستاورد و اصلي ترين ابزار توسعه و تفوق و حتي سلطه قدرت هاي برتر بر ديگر جوامع اند.
وي در اين پيام يادآور شد: روابط عمومي در دنياي امروز، يكي از مهمترين و موثرترين بخش هاي هر مجموعه و دستگاه اجرايي است، چرا كه امروزه سيستم ها، ساختارها و روابط انساني، اجتماعي بسيار پيچيده تر از گذشته اند، و اقناع، شرط اول و لازم هر اقدامي است.
معاون پارلماني رييس جمهوري تصريح كرد: اجزاء و بخش هاي مختلف در هر دستگاه اجرايي وظايف و ماموريت هاي تخصصي متفاوت دارند كه البته بايد بين اجزاء هماهنگي وجود داشته باشد و اينجاست كه نقش روابط عمومي اهميت پيدا مي كند.
اميري اضافه كرد: كار روابط عمومي آگاهي بخشي به نيروي انساني براي ارتقاء كيفي و كمي بهره وري دستگاه و سيستم، و معرفي صحيح و صادقانه يك مجموعه با همه جزئيات و عملكردهايش به مخاطب است.
وي در اين پيام افزود: كار روابط عمومي تدوين، تنظيم و بسته بندي اطلاعات و انتشار مناسب آن براي شناخت بهتر و دقيق تر نسبت به ماهيت و كاركردهاي دستگاه براي قضاوت صحيح مخاطب و همچنين ترسيم و تصويرسازي محاسن يك مجموعه و اصلاح معايب آن است.
معاون پارلماني رييس جمهوري تاكيد كرد: روابط عمومي تعاملات و ارتباطات را در جريان فعاليت يك مجموعه تنظيم و حركت مجموعه را روان و آسان مي كند. روابط عمومي، يك كنش فيزيكي و يك كار اجرايي نيست، بلكه با جان ها، با اراده ها، با افكار و انديشه ها و با احساسات وعواطف انساني سر و كار دارد.
وي در اين پيام افزود: روابط عمومي يعني دل ها را به هم نزديك كردن، يعني بر افكار تيره، نور آگاهي تاباندن، يعني عقيده ها و سليقه ها را مثل تار و پود فرش با نظمي خاص در هم تنيدن و نقشي زيبا آفريدن، يعني جزء جزء يك مجموعه انساني در يك سيستم اجرايي را چنان مهندسي معكوس كردن كه مثل يك ساعت‌ نفيس سوئيسي دقيق و بي نقص كار كند.
معاون پارلماني رييس جمهوري اظهار داشت: روابط عمومي يعني ارتباط مجموعه را با مجموعه هاي هم عرض يا بالاتر و پايين تر، چنان هوشمندانه و هنرمندانه طراحي كرده باشي كه «تعامل» درنهايت استحكام و درعين حال در اوج ظرافت و نرمي باشد.
اميري در اين پيام، معاونت امور مجلس رياست جمهوري را يكي از مجموعه هايي دانست كه روابط عمومي مي تواند نقش مهمي در چگونگي اجراي ماموريت هايش ايفا كند.
سيام*3061*2021**