فرماندار شيروان: پاسخگويي به مطالبات مردمي بايد در اولويت باشد

بجنورد- ايرنا- فرماندار شيروان گفت: پاسخگويي به مطالبات مردمي بايد در اولويت كاري مسئولان باشد زيراكه اين مردم شايسته هر نوع تقدير است، به عبارت ديگر رضايت مردم در تكريم آنها است.

به گزارش ايرنا امين رضا مرآتي روز شنبه در نشست فعالان سياسي شيروان اظهار داشت: امروز دشمن در پي آن است نارضايتي در بين آحاد مردم ايجاد كند تا به خواسته خود برسد كه اين آرزوي دشمن هيچ گاه تحقق نخواهد يافت.
وي گفت: انتخابات يك حركت اجتماعي و سياسي ارزشمند است كه باعث پويايي و نشاط اجتماعي خواهد شد اما اگر مراقبت نكنيم و در دام تخريب و افترا گرفتار شويم آسيب جدي به منافع شهرستان و افراد فرهيخته شهر وارد مي شود.
مرآتي افزود: در راستاي شفاف سازي فرآيند انتخابات و بهره گيري از ظرفيت گروه ها و طيف هاي سياسي تاكنون با برگزاري چندين جلسه با فعالان ‌سياسي اقداماتي را انجام داده ايم كه در آينده نير اين گونه جلسات را بيشتر برگزار خواهيم كرد.
نماينده عالي دولت در شيروان گفت: در فرآيند انتخابات عينا قانون را اجرا خواهيم كرد و از حقوق همگان اعم از مردم و كانديداها صيانت خواهد شد.
مرآتي افزود: با وجود تحريم هاي اخير و گسترده آمريكا كه با كاركرد و آرايش جنگي عليه ايران اعمال شده اگر منسجم و متحد نباشيم و گرفتار اختلافات و تقابل بشويم يقينا آسيب خواهيم ديد.
فعالان سياسي اين شهرستان هم ديدگاه هاي خود را در باره موضوعات مختلف ابراز كردند.
7186/ 6042