سعيدي كيا: بنياد مستضعفان در كنار دولت محروميت زدايي مي كند

سنندج - ايرنا - رئيس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي گفت: اين بنياد نيامده ايم جاي دولت را بگيريم بلكه با هدف محروميت زدايي در كنار آن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمد سعيدي كيا روز شنبه در جلسه شوراي اداري شهرستان سروآباد اظهار داشت: تلاش مي شود در كنار دولت براي رفع محروميت ها و توسعه مناطق محروم كشور گام برداشته شود.
وي با بيان اينكه پول نفت الزاما كشور را آباد نمي كند، افزود: طرح هاي زيرساختي و درآمد نفتي زمينه ساز توسعه است اما آباداني فقط از اين طريق فراهم نمي شود.
رئيس بنياد مستصعفان انقلاب اسلامي با بيان اينكه آباداني كشور با مغزها و خلاقيت و همكاري مردم بدست مي آيد، تاكيد كرد: كار اين بنياد نه بر مبناي پروژه محوري بر پايه مردم محوري است و تلاش مي كنيم بستري را فراهم كنيم كه خلاقيت مردم بروز و ظهور كند.
سعيدي كيا آباداني كشور را مستلزم حضور مردم دانست و يادآور شد: از پنج سال پيش به دستور رهبري اقدام به رفع محروميت ها در 9 منطقه كشور كرديم و سروآباد به عنوان دهمين شهرستان انتخاب شده است.
وي با بيام اينكه براي اين كار زمان لازم است، اضافه كرد: بايد فضا را براي حضور مردم و اعتماد و توانمندسازي آنان مهيا كنيم، ضمن اينكه شعار ما كار با مردم براي مردم است.
7355 / 3034