استاندار خراسان رضوی: مدیران گرفتار بروكراسی نشوند

مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: برای ایجاد اشتغال، كسب و كار و سرمایه گذاری نباید مانع تراشی كنیم و مدیران استانی هم نباید گرفتار بروكراسی شوند.

علیرضا رزم حسینی روز شنبه در نشست شورای استانی برنامه ریزی و توسعه افزود: رتبه خراسان رضوی از نظر فضای كسب و كار در كشور هجدهم است كه زیبنده استان نیست. بخش عمده این مسائل هم مربوط به كارگروههای استانی است. همه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی باید تلاش كنیم تا رتبه فضای كسب و كار خراسان رضوی بهبود یابد.
وی بر لزوم تسهیل شرایط سرمایه گذاری تاكید و بیان كرد: درست نیست كه مجوز سرمایه گذار سه هفته در كشوی میز یك مدیر باقی بماند و منتظر یك امضا باشد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: شرایط كشور نسبت به پارسال متفاوت شده و این شرایط در تحقق درآمدها، تخصیص اعتبارات و پیش بینی درآمدهای بودجه تاثیرگذار خواهد بود. در این شرایط لازم است هزینه های جاری را كاهش دهیم.
وی گفت: پروژه های نیمه تمام را باید به بخش خصوصی و سرمایه گذاران واگذار كرد. مدیران برای طرحهای نیمه تمام زیرمجموعه خود فراخوان بدهند زیرا دست كم دو هزار پروژه نیمه تمام در خراسان رضوی وجود دارد كه سرمایه زیادی برای اتمام آنها نیاز است.
رزم حسینی به سهم اعتبارات استان در بودجه نیز اشاره و بیان كرد: سهم اعتبارات خراسان رضوی با جمعیت آن در كشور تناسب ندارد. هشت درصد جمعیت كشور در خراسان رضوی زندگی می كنند اما سهم اعتبارات استان تنها 5،1 درصد از بودجه كشور است.
وی افزود: تبصره های بودجه ظرفیتهایی دارد كه از آنها غفلت شده است. از جمله اوراق قرضه، صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانكی كه متولی پیگیری اینها مدیران اجرایی هستند كه در سطح ملی باید انجام دهند.
استاندار خراسان رضوی همچنین به دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره و بیان كرد: در آن دیدار موضوعات مختلفی از جمله تخصیص بودجه زیارت، ابلاغ مربوط به مناطق كمتر توسه یافته و هزار و 400 میلیارد تومان اوراق مالی برای بخش حمل و نقل شهرداری مشهد پیگیری شد و مطمئن هستیم این كار مهم صورت می گیرد.
7507/1858