منابع طبيعي استان مركزي نسبت به آتش سوزي در مراتع هشدار داد

اراك - ايرنا - معاون فني اداره كل مناطع طبيعي استان مركزي گفت: با توجه به بارش هاي مناسب بهاره و پوشش كيفي مراتع نياز ايت كه با نزديك شدن به فصل گرما مراقبت هاي لازم در پيشگيري از وقوع آتش سوزي رعايت شود.

«حميد رضا مرادي» روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: با گرم شدن هوا پوشش گياهي موجود مراتع رو به خشكي مي رود و پرتاب ته سيگار و يا انداختن استكان و ليوان در مراتع مي تواند عامل آتش شوزي شده و دامنه گسترده اي را در منابع طبيعي استان دچار خسارت كند.
وي ادامه داد: در هفته هاي آتي افزايش درجه حرارت هوا رخ مي دهد كه موجب خشكيدگي علوفه ها در مراتع و جنگل ها مي شود و نياز است بهره برداران، مردم و گردشگران براي پيشگيري از حريق و نابودي عرصه هاي طبيعي، اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار دهند.
معاون فني اداره كل مناطع طبيعي استان مركزي از مردم خواست: در صورت نياز به افروختن آتش، موارد ايمني را به دقت رعايت و قبل از ترك محل از خاموش شدن آن اطمينان حاصل كنند.
مرادي به شهروندان توصيه كرد: هنگام گردش در طبيعت از انداختن ته سيگار يا كبريت روشن روي زمين و يا روشن كردن آتش به منظور تفريح خودداري كنند.
وي ادامه داد: به منظور پيشگيري و مقابله با آتش سوزي هاي احتمالي از عرصه هاي طبيعي استان مركزي براي آمادگي هرچه بيشتر دستگاه هاي كميته بحران نامه هايي به فرمانداران، دهياري ها و دستگاه هاي عضو اين ستاد ارسال شده است.
معاون فني اداره كل مناطع طبيعي استان مركزي افزود: همچنين براي براي مقابله با آتش سوزي هاي احتمالي در مراتع تقسيم بندي و واگذاري خاموش كردن آتش هر بخش به دستگاه هاي مختلف در حال انجام است.
استان مركزي با 29 هزار و 530 كيلومتر مربع وسعت، حدود يك و 82 صدم درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه 70 درصد آن را عرصه هاي منابع طبيعي تشكيل مي دهند.
1955/6013/