خير نيك انديش 100 ميليارد ريال براي ساخت مركز آموزشي در ايلام تقبل كرد

ايلام- ايرنا- مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ايلام گفت: يك فرد خير نيك انديش متعهد به پرداخت 100 ميليارد ريال براي ساخت يك مجموعه آموزشي در مركز اين استان شده است.

محمدرضا حيدري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مجموعه آموزشي توسط دكتر مصلي نژاد از خيران مدرسه ساز غير بومي در شهر ايلام احداث مي شود.
وي ادامه داد: اين فرد خير متعهد شده تا 100 درصد هزينه احداث اين مجتمع آموزشي را تقبل كند.
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ايلام اظهار كرد: اين مجتمع آموزشي در زميني به گستره 2 هزار و 500 متر مربع در حوالي بلوار مدرس شهر ايلام احداث مي شود.
به گفته حيدري، قرارداد احداث اين مجتمع در حال انعقاد بوده و پيش بيني مي شود عمليات ساخت اين مركز نيمه اول امسال آغاز شود.
وي اضافه كرد: خوشبختانه مشاركت خيران در احداث مدارس اين استان مطلوب است و طي سال گذشته بيش از 200 ميليارد ريال براي احداث مدرسه تعهد شده است.
از مجموع يك هزار و 200 فضاي آموزشي استان 200 فضا با مشاركت افراد خير احداث شده است.
7171/6119