اعضاي بدن دختر 9 ساله بجنوردي به سه بيمار جان دوباره بخشيد

بجنورد- ايرنا- مسئول واحد فراهم آوري اعضاي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي گفت: اعضاي بدن دختر 9 ساله بجنوردي كه دچار مرگ مغزي شده بود به سه بيمار نيازمند پيوند جان دوباره بخشيد.

مهري فرشاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: آرام نودهي كودك 9 ساله بجنوردي ابتداي هفته گذشته به علت تب بالا و تشنج به كما رفت كه پس از پنج روز بستري شدن در بيمارستان امام حسن (ع) دچار مرگ مغزي شد.
وي افزود: در اين راستا با رضايت خانواده سه عضو اين بيمار شامل كليه ها و كبد امروز در بيمارستان منتظري مشهد به بيماران نيازمند اهدا شد.
به گزارش ايرنا؛ براساس آمارهاي موجود و اهداي عضو 12 بيمار مغزي شده به بيماران نيازمند در سال گذشته شاخص استان در اين زمينه از ميانگين كشوري بالاتر رفته است.
در سال جاري نيز خانواده دو بيمار مرگ مغزي به اهداي عضو رضايت دادند كه كليه ها و كبد يكي از آنها به سه بيمار اهدا شد و يكي از بيماران در بيمارستان منتظري مشهد قبل از اهداي عضو فوت كرد.
ط/ 6042