دستور وزير كشور براي انتصاب زنان در سمت معاون استاندار

تهران- ايرنا- سخنگوي وزارت كشور از دستور «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور براي انتصاب زنان در سمت معاون استاندار گفت: انتصاب زنان در سمت هاي مديريتي وزارت كشور در دولت تدبير و اميد 27 درصد و جوانان 67 درصد رشد داشته است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، «سيدسلمان ساماني» امروز- شنبه- در تشريح جلسه شوراي معاونين وزارت كشور كه به رياست «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور برگزار شد؛ اظهارداشت: در اين جلسه گزارشي از روند ضابطه مند كردن انتصاب مديران وزارت كشور و استانداري ها در دولت تدبير و اميد توسط معاونت توسعه مديريت و منابع ارائه شد.
قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان ها افزود: بر اساس اين گزارش انتصاب زنان در سمت هاي مديريتي وزارت كشور در دولت تدبير و اميد 27 درصد و جوانان 67 درصد رشد داشته است.
ساماني تاكيد كرد: امروز با دستور وزير كشور مقرر شد در ساختار جديد استانداري ها براي انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع حتي الامكان از زنان توانمند و شايسته استفاده شود.
سيام*3061**9121