دولت تدبير؛ سكوي صعود بانوان در مديريت ها - زهرا پيرنيا **

همدان- ايرنا- دولت تدبير و اميد با شروع فعاليت خود فرصت لازم براي واگذاري و سپردن مسئوليت به بانوان را فراهم كرد و توجه به استفاده از ظرفيت جوانان و بانوان در حوزه هاي مديريتي كشور يكي از شعارهاي اين دولت بود كه شاهد تحقق و عملي شدن اين وعده هستيم.

بر اساس مصوبه و ابلاغ شوراي عالي اداري تا پايان برنامه ششم توسعه، 30 درصد پست هاي مديريتي در همه سطوح بايد در اختيار بانوان قرار گيرد كه اكنون اين مصوبه به بار نشسته است.
سياست توجه به حضور بانوان در عرصه هاي مديريتي كه توسط شوراي عالي اداري مصوب و ابلاغ شده در سطح كشور و استانها به صورت تدريجي و با شناسايي و توان افزايي بانوان در حال اجرا است.
لازمه تحقق كامل اين مصوبه توجه به توانمندي، كارآمدي و تخصص بانوان است و بدون شك اين قشر موثر جامعه با استفاده از توانايي و شايستگي هاي خود مي توانند به توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر كشور در بخش هاي مختلف كمك كنند.
در 2 سال گذشته با همراهي و حمايت دولت تدبير و اميد بيش از 50 كرسي مديريتي و تصميم سازي در نقاط مختلف كشور به زنان سپرده شده است و بانوان توانمند موفق شدند در سطح مديريت كلان و در كرسي هاي مرتبط با وزارتخانه ها منصوب شوند و در اين مدت تعدادي نيز بر مسند پست هاي مياني و مديركلي دستگاه هاي مختلف اجرايي نشسته اند.
اما همدان اولين استاني بود كه از بين 9 فرمانداري، هشت معاون فرماندار زن انتخاب كرد و در اسفند 96، يكي از بانوان به عنوان نخستين معاون فرماندار زن در استان همدان در معاونت عمراني و برنامه ريزي فرمانداري شهرستان رزن معرفي شد.
سيد سعيد شاهرخي استاندار همدان پس از انتصاب خود در اين سمت، ادامه برنامه استاندار سابق و در راستاي سياست هاي دولت روند واگذاري مسئوليت به جوانان و بانوان توانمند را در برنامه كاري خود قرار داد و در يكي از نشست هاي خود اعلام كرد در واگذاري مسئوليت به جوانان و بانوان «دستمان نمي لرزد» و به همين منظور براي هر فرماندار يك معاون زن منصوب كرده ايم.
شاهرخي قول داد كه سهم 30 درصدي بانوان فرهيخته و توانمند در سطح مديريت دستگاه هاي اجرايي استان تحقق خواهد يافت و به مديران ساير دستگاه هاي اجرايي نيز تاكيد كرد كه سپردن مسئوليت به بانوان را آغاز و اين راهبرد را عملياتي كنند.
با توجه به اهميت اين موضوع و توانمندي بانوان اين روند ادامه يافت تا جايي كه در چند روز گذشته نيز مسئوليت سرپرستي فرمانداري اسدآباد به يكي از بانوان واگذار ‌شد.
اين در حالي است كه ساير مديران استان همدان نيز در اين زمينه كوي سبقت را از يكديگر ربودند و با سپردن مديريت به بانوان براي تحقق اين مصوبه پيشگام شدند و در اين راستا سرپرستي اداره كل ورزش و جوانان اسدآباد نيز چندي پيش به يكي ديگر از زنان واگذار شد تا پاي بانوان به عرصه مديريت ورزشي نيز باز شود.
ايجاد زمينه و فضاي مناسب براي فعاليت و حضور بانوان مستعد و توانمند در امور مختلف را به فال نيك مي گيريم اما با توجه به اين نكته كه دولت علاوه بر حضور بانوان و جوانان در عرصه هاي مديريتي بر شايسته سالاري نيز تاكيد دارد و يكي از مولفه هاي شايسته سالاري نيز داشتن تخصص و توان بالاي مديريتي است لذا انتظار مي رود مديران ارشد در واگذاري مسئوليت به زنان و بانوان با حساسيت لازم قدم بردارند و به دور از مسايل شعاري و احساسي با مطالعه و استفاده از نظرات كارشناسي افرادي توانمند، متخصص و آشنا به مسايل اجرايي و سياسي را به كار گيرند.
اميد است بانوان توانمند و متخصص كه با اعتماد دولت تدبير و اميد بر كرسي مديريت تكيه زده اند همانند سابق با استفاده از تجربه و با اتكا به توان و دانش و ارتقاي مهارت هاي علمي و عملي خود بتوانند در سالي كه يكي از مهمترين انتخابات كشور برگزار مي شود همپاي مردان براي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گام هاي موثري بردارند.
خبرنگار مركز همدان