اجرايي شدن تصميم اخير دولت وضعيت چاپ را از بحران خارج مي كند

قم- ايرنا- رئيس اتحاديه چاپخانه داران قم با اشاره به تصميم دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تسريع در واردات كاغذهاي ثبت سفارش شده و تاكيد برترخيص هر چه سريعتر كاغذهاي موجود درگمرك گفت: اجرايي شدن اين تصميم دولت به طور قطع وضعيت چاپ كشور را از بحران خارج مي كند.

مجتبي محموديان روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: تعيين نشدن تكليف پرداخت يا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ كاغذهاي وارداتي، موجب شد تا اين كاغذها در گمرك ها، بلاتكليف باشند كه با اين تصميم خوب دولت و تسريع در روند ترخيص آنها، وضعيت چاپ در استان و كشور به حالت عادي برمي گردد.
وي با بيان اينكه با اين تصميم و قول هايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، شرايط اين صنعت به طور قابل توجهي تغيير مي كند اظهار داشت: اين تصميم مربوط به كاغذهاي حوزه نشر و مطبوعات است كه اميدواريم اين نگاه مثبت و سازنده دولت شامل كاغذهاي حوزه بخش بسته بندي نيز شود.
رئيس اتحاديه چاپخانه داران قم ادامه داد: كاغذ مورد نياز صنعت نشر و مطبوعات بخشي از صنعت چاپ را شامل مي شود و بخش زيادي از آن مربوط به حوزه بسته بندي است كه با توجه به اهميت بسته بندي در صنايع مختلف از جمله صنعت داروسازي، تصميم گيري در اين بخش نيز ضروري مي باشد.
وي تامين كاغذ و زينك را دو چالش صنعت چاپ دانست و ادامه داد: دولت در زمينه زينك مورد نياز صنعت چاپ نيز تصميم هاي خوبي گرفته است كه با اجرايي شدن آنها در روزهاي آينده، بخش مهمي از مشكل صنعت چاپ برطرف مي شود.
محموديان، مصرف ساليانه كاغذ استان قم را بين 50 تا 60 هزار تن انواع كاغذ اعلام كرد و گفت: نياز ماهانه كاغذ استان بين 3 تا 4 هزار تن و مصرف روزانه زينك دراين استان بالغ بر سه هزار برگ است.
رئيس اتحاديه چاپخانه داران قم ادامه داد: در ماه هاي گذشته به دليل مشكلات جدي در حوزه زينگ و كاغذ، بسياري از سفارش هاي گرفته شده توسط چاپخانه داران به چاپ نرسيده كه با توزيع كاغذ و زينك شاهد جهش در توليد كتاب وساير اقلام چاپي در استان خواهيم بود.
وي، اصلاح نحوه توزيع كاغذهاي وارداتي با نرخ دولتي را ضروري دانست و افزود: يكي از نگراني هايي كه چاپخانه داران دارند اين است كه كاغذهايي كه با نرخ دولتي 4200 تومان قرار است در روزهاي آينده ترخيص و وارد بازار شود به جاي رسيدن به دست چاپخانه داران به دست دلالان كاغذ بيفتد.
محموديان، استفاده از ظرفيت اتحاديه چاپخانه داران استان هاي مختلف براي توزيع بي واسطه و هدفمند كاغذ شد و گفت: در ماه هاي گذشته شاهد بوديم كه حجم بالايي از كاغذ با ارز دولتي وارد كشور شد ولي به دليل اينكه اين كاغذها به خوبي توزيع نشد،چاپخانه ها كاغذي براي چاپ نداشتند.
وي ادامه داد: هر روشي به جز توزيع مستقيم كاغذ به چاپخانه داران با استفاده از ظرفيت اتحاديه ها و اصناف رسمي در اين زمينه به طور قطع بر مشكل توزيع كاغذ در كشور مي افزايد.
1300 ناشر، 110 چاپخانه، بيش از 200 كتابفروشي، وجود مهمترين حوزه علميه جهان شيعه، رتبه نخست توليد كتاب هاي ديني و رتبه دوم كشور در چاپ كتاب، برگزاري 13 نمايشگاه كتاب استاني و پنج نمايشگاه بين المللي كتاب، قم را استاني ممتاز در صنعت چاپ كشور كرده است.
7404/ 6133/