270 ميليارد ريال به حساب مرزنشينان آذربايجان غربي واريز شد

اروميه- ايرنا- استاندار آذربايجان غربي گفت: با تلاش هاي صورت گرفته از سوي نهادهاي مسوول، 270 ميليارد ريال به حساب مرزنشينان نوار 20 كيلومتر مرزي استان واريز شد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري آذربايجان‌غربي، محمدمهدي شهرياري روز شنبه افزود: با تغيير شكل فروش سهميه سوخت مرزنشينان از حواله به مزايده قانوني، از محل فروش سوخت سهميه مرزنشينان اين اعتبار به حساب هر خانواده مرزنشين استان واريز شده است.
وي اظهار داشت: اين اعتبار براي هر خانواده مرزنشين 300 هزار تومان است كه به حساب 90 هزار خانوار مرزنشين اين استان واريز شده است.
به گزارش ايرنا سهميه سوخت مرزنشينان پيش از اين به ميزان 12 هزار تن در ماه به آذربايجان غربي اختصاص مي يافت و مجوز توزيع آن به 30 نفر خاص (كارگزار) واگذار مي شد و آنان هم حواله هاي اين سوخت را در بازار آزاد عرضه كرده و ضمن كسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر ليتر آن به حساب استانداري واريز مي كردند.
اين سهميه طي سال گذشته با افزايش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، در شهريورماه 70 هزار تن و در مهرماه كه محمدمهدي شهرياري به عنوان استاندار آذربايجان غربي معرفي شد، نيز 40 هزار تن مجوز صادر شده بود.
با تدبير استاندار آذربايجان غربي اين سهميه به مزايده گذاشته شد و تا 25 هزار ريال به فروش رفت؛ در سايه اين روش درآمد ناشي از فروش سوخت مرزنشينان كه كمتر از 10 ميليارد تومان بود به 100 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و به حساب استانداري واريز شد.
اكنون چندين هزار دانش آموز 970 كيلومتر مرز آذربايجان غربي با سه كشور همسايه از همين محل، اغذيه رايگان دريافت مي كنند و 80 هزار مسكن روستايي مرزي هم بيمه حوادث شده است؛ همچنين از اين محل در مهر سال جاري بازماندگان از تحصيل در نوار مرزي اين استان زيرپوشش آموزش و پرورش قرار گرفته اند و بيمه عشاير روستايي نيز از سوي استاندار آذربايجان غربي در حال پيگيري است.
9918/7129