توسعه راهكاري جديد براي جلوگيري از ورود كربن كارخانجات به اتمسفر

تهران- ايرنا- محققان سوييسي راهكاري براي توليد چارچوب‌هاي فلز-ارگانيك با سطوح سخت توسعه دادند كه امكان جداسازي مولكول‌هاي گاز را با استفاده از اين مواد فراهم مي‌كند. با اين روش جديد مي‌توان مانع ورود كربن توليد شده در كارخانجات صنعتي به اتمسفر زمين شد.

چارچوب‌هاي فلز- ارگانيك، ساختارهاي شبكه‌اي از تركيبات فلزي هستند كه درون آن‌ها حفره‌هايي در مقياس نانو وجود دارد. اين حفره‌ها براي جدا كردن انواع مواد شيميايي از جمله فلزات سنگين، هيدروژن و طلا از محلول‌هاي آبي كاربرد دارند. با وجود اين كاركرد اين چارچوب‌هاي فلز- ارگانيك در جداسازي گازها چندان مطلوب نيست و حتي مولكول‌هاي گازي بزرگتر از ابعاد حفره‌هاي موجود در اين مواد نيز امكان عبور از حفره‌ها را دارند.
اكنون محققان با استفاده از تكنيك موسوم به گرمايش سريع پس از توليد، ساختار شبكه‌اي اين مواد را مستحكم كرده و پيوندهاي شيميايي آن را تقويت كردند.
در آزمايشات اوليه محققان اين تكنيك را براي افزايش استحكام ماده‌اي موسوم به چارچوب زئوليتيك ايميدازولات 8 (ZIF-8) به كار گرفتند. براي اين منظور ZIF-8 را براي چند ثانيه در گرماي 360 درجه سانتيگراد قرار دادند و در نتيجه اين اقدام قابليت جذب كربن توسط اين ماده افزايش يافت.
محققان اميدوارند با استفاده از اين ماده جديد بتوانند مانع ورود كربن توليد شده در كارخانجات صنعتي به اتمسفر زمين شوند.
گزارش كامل اين تحقيقات در نشريه Advanced Materials منتشر شده است.
علمي **9259** 1055