تیغ اره قاچاقیچان بر پیكر درختان زاگرس

شهركرد- ایرنا- قاچاق چوب یكی از مهمترین معضلاتی است كه در سالیان متمادی جنگل ها را مورد تهدید قرار داده و جلوگیری نكردن از آن به منزله حذف سرمایه گذشتگان و میراث آیندگان است.

به گزارش ایرنا، صیانت از منابع طبیعی و جنگل ها نه تنها وظیفه یك سازمان و چند ارگان است بلكه یك موضوع همگانی در قالب فرهنگی عمومی است.
درختان مانند تمامی موجودات روی كره زمین حق حیات دارند و كسی نمی تواند از این انفال به نفع شخصی خود استفاده كنند بلكه همه باید نسبت به حفظ این مهمترین موجودات تنفسی كره خاكی حساس باشند.
در جمهوری اسلامی ایران ماده 46تا 50 قانون اساسی بر حفاظ و صیانت از منابع طبیعی ، جنگل ها و محیط زیست تاكید دارد و تحقق این اصل بسیار مهم و حیاتی است.
از سوی دیگر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی تصریح شده است و در خصوص از بین بردن منابع طبیعی از جمله جنگل ها جرم انگاری شده است.
مجازات مقرر در قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 تسری داده شده و مجازات مندرج در ان قابل اعمال برای حمل چوب غیر مجاز داخل كشور بوده است كه بنا بر صراحت ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 28/10/92 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 نسخ شده است .
استان چهارمحال وبختیاری با 307 هزار هكتار رویشگاه جنگلی معادل 18.5درصد مساحت استان و 2.5 درصد مساحت جنگلهای كشور یكی از استان های 13 گانه حوزه زاگرس است.
جنگل های چهارمحال وبختیاری از شمال غربی استان در منطقه بازفت و دهستان موگویی به صورت نواری به سمت جنوب غربی و جنوب به طول 212 كیلومتر در حوزه استحفاظی 5 شهرستان كوهرنگ، اردل، كیار، لردگان و بروجن قرار دارد كه بیشترین میزان جنگل ها در شهرستان لردگان واقع شده است.
در جنگل های استان 19 جامعه جنگلی با 63 گونه درختی و درختچه ای از جمله بلوط جنگلی، بنه، ارس، بادام، ارژن ، نارون، افرا، كیكم، داغداغان، گلابی وحشی، پلاخور، زبان گنجشك، دافنه شناسایی شده كه بلوط اصلی ترین گونه این جنگل هاست.
حضور دام مازاد بر ظرفیت زراعت در مراتع و زیراشكوب جنگل، كمبود سوختهای فسیلی، جنگل تراشی برای كشاورزی و اجرای پروژه های عمرانی و زغال گیری از مهمترین عوامل تخریب جنگل های این استان است.
در جنگل های بلوط استان چهارمحال وبختیاری به دلیل ارزش و قیمت بالای ذغال بلوط برخی افراد سودجو در حاشیه جنگل ها و مراتع استان های زاگرس نشین، به دلیل بیكاری یا دستیابی به سودهای كلان اقدام به قطع درختان جنگل و یا زغال گیری می كنند.
امروزه سودجویان با خودروهای تندرو چوب های بلوط را برای فروش و تبدیل كردن به غال به استانهای دیگر می برند كه این باعث تخریب عرصه های جنگلی و كاهش تاج پوشش جنگل های استان شده است.
بهره برداری از چوب درختان برای تهیه سوخت منازل مسكونی در مناطق روستایی نیز یكی از عوامل افزایش بهره برداری از درختان است.
به این منظور میزگرد علمی و تخصصی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با حضور ' شهرام احمدی' مدیركل حفاظت محیط زیست، 'برمك اسلامی' معاون حفاظت امور اراضی و 'علیرضا بیگی' فرمانده یگان منابع طبیعی و آبخیزداری، 'حسن جهانبازی' رئیس مركز تحقیقات و آموزش جهادكشاورزی و ' علی خسروی ' معاون دادستان عمومی و انقلاب مركز استان ، ' عطاالله ابراهیمی ' استاد دانشگاه شهركرد و نوربخش رضایی مسئول یگان حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار و شركت كنندگان دیدگاه های خود را ارائه دادند.

**تشدید مبارزه و برخورد با قاچاقیان چوب و زغال
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهركرد گفت: صیانت و حمایت از مباحث زیست محیطی، منابع طبیعی و محیط زیست به خصوص حفظ جنگل ها از باب مبارزه با قاچاق چوب، زغال و تخریب مراتع در استان به خوبی اجرا می شود.
علی خسروی افزود: پیش از این براساس ماده 4 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع سال 46 با هرگونه حمل چوب و زغال طبق قانون قاچاق كالا سال 1312 برخورد و فرد متخلف مجازات می شد كه قانون مجازات در سال 92 نسخ صریح شد.
وی اظهار داشت: رویكردی كه قانونگذار در قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق كالا به عنوان یك جرم اقتصادی پذیرفته شد، اما كاركرد و هدف حكم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 كه حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات متخفان قاچاق مصوب 1312 قابل ‌تعقیب و مجازات می­دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد.
خسروی افزود: در این میان یكسری رسیدگی به این تخلفات را به عهده دادسرا، برخی تعزیرات حكومتی و برخی دادگاه عمومی و انقلاب می دانستند كه درسال 1395 با صدور یك رای وحدت رویه با شماره 749 از سوی دیوان عالی كشور این مشكل رفع شد.
وی با تاكید براینكه رای وحدت رویه یك نقطه عطف در حمایت از ذخایر جنگلی و مسایل زیست محیطی بود، افزود: در این رای هر گونه حمل چوب و ذغال در حكم قاچاق قلمداد و یك تخلف حساب می شود و صلاحیت رسیدگی به این تخلف به تعزیرات حكومتی داده شد.
وی اظهار داشت: دادگاه ها به جزء پرونده های مربوط به احداث كوره زغال در سایر موارد ورود پیدا نمی كنند.
به گفته خسروی، به استناد این رای بحث حمل چوب و زغال جنگلی قاچاق محسوب می شود و مطابق ماده 18 قانون مبارزه با كالا و ارز در سازمان تعزیرات حكومتی رسیدگی می شود.
وی با تاكید بر اینكه قطع درختان در برخی مواقع از سوی دامداران و جوامع محلی و گردشگران نیز انجام می شود، افزود: دامدارانی كه اقدام به قطع اشجار جنگلی برای تامین علوفه دام داشته باشند از ناحیه منابع طبیعی اعلام جرم می شود.
این كارشناسان حقوقی و قضایی اظهار داشت: مجازات برای قطع درختان جنگلی از سوی گردشگران و دامداران بسته به نوع گونه مجازات پیش بینی شده و رسیدگی به آن به دلیل اینكه قاچاق محسوب نمی شود در صلاحیت دادسرا است و ارتباطی به تعزیرات حكومتی ندارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهركرد، با تاكید بر فرهنگ سازی در خصوص صیانت و حفظ جنگل ها گفت: جنبه قضایی و برخوردی در خصوص قاچاق چوب و زغال به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از قاچاق موثر باشد.
وی با تاكید بر اینكه برخورد قانونی، جرائم و حبس ها تنها درصدی از این امر را كاهش می دهد اظهار داشت: پیشگیری در سطح درجه اول و دوم از جمله اجرای طرح های فرهنگ سازی و همچنین رفع نیازهای اولیه زندگی جوامع محلی یك اولویت درمقابله و پیشگیری است.
خسروی افزود: با توسعه زیر ساخت های اولیه زندگی از جمله گاز، برق و ایجاد اشتغال در زمینه بی نیاز كردن روستاییان به چوب و زغال را فراهم كرد تا بتوان گام بعدی در حوزه فرهنگ سازی را گسترش داد.
وی با تاكید بر ماده 49 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل و مراتع كه احداث هر گونه كوره زغال مجوز نباید در حاشیه و مجاورت جنگل باشد ، افزود: در این استان كوره زغال در مجاورت جنگل وجود نداشته و ندارد.
خسروی به آغاز فعالیت یك كوره زغال در شهرستان لردگان در مجاورت جنگل در چندماه اخیر اشاره كرد وگفت: با ورود منابع طبیعی و دادستانی فعالیت كوره متوقف شد.
به گفته وی، با توجه به اینكه تعطیلی این كوره از سوی برخی مخالف بحث های اقتصاد مقاومتی بود اما در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مصوب شد،تجیهزات این كوره زغال به مكان دیگر در شهرستان های شهركردو بروجن كه مجاورت با جنگل ندارد منتقل شود.
خسروی با اشاره به اینكه درصد بالای از كشفیات قاچاق چوب و ذغال و همچنین درصد زیادی از جنگل های استان در شهرستان لردگان واقع شده راه اندازی پاسگاه ایست و بازرسی دائم در محور لردگان به بروجن در منطقه 'گوشگی' یك اولویت است.
وی گفت: برای راه اندازی این پاسگاه مصوبات و جلسات انجام و رایزنی با فرماندهی انتظامی برای راه اندازی پاسگاه نیز انجام شده است.
خسروی اظهار داشت: فعال شدن شعبه ثابت تعزیرات حكومتی در شهرستان لردگان نیز اولویت دارد.
وی به فعال شدن شعبه ویژه برای بحث مبارزه و برخورد با قاچاق چوب و زغال و چرای غیرمجاز محصولات مرتعی و قطع درختان و احداث كوره زغال در دادگستری اشاره كرد و گفت: فرهنگ سازی و همچنین اجرای برنامه های مختلف برای بی نیاز سازی افراد به چوب و ززغال از راههای مقابله و پیشگیری از قاچاق چوب وزغال است.

**حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند فرهنگ سازی است
مدیركل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری با اشاره به اهمیت و جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی گفت: حفظ و حراست از جنگل ، مراتع، محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند فرهنگ سازی است.
شهرام احمدی افزود: چرای غیرمجاز و چرای دام های اهلی بیش از ظرفیت مراتع و زیر اشكوب جنگل ها، تبدیل اراضی مرتعی و زیراشكوب جنگل ها به اراضی كشاورزی با ایجاد شخم و شیار از مهمترین دلایل تخیرب و فشار بر جنگل های زاگرسی است كه زوال اكوسیستم را درسطح زاگرس و استان چهارمحال وبختیاری به صدا درآورده است.
به گفته وی، اجرای پروژه های عمرانی، آتش سوزی و زوال اكوسیستم و قطع درختان برای قاچاق چوب و زغال زمینه ساز مرگ مراتع و درختان جنگلی به صورت شاخه ای و توده ای در زاگرس شده است.
وی، تغییر اقلیم، خشكسالی های اخیر، گرد و غبار و ریزگردها، نبود آگاهی مردم نسبت به ارزش زیست محیطی جنگل ها و مراتع كه ذینفعان، جوامع محلی، گردشگران به دلیل نبود آگاهی كامل و بی احتیاطی در حفاظت از آن شاهد آسیب جدی هستیم.
احمدی اظهار داشت: در استان چهارمحال بختیاری یك پارك ملی، یك اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و 5 منطقه حفاظت شده تحت مدیریت حفاظت محیط زیست قراردارد.
به گفته وی، 16 درصد مساحت استان شامل مناطق تحت مدیریت محیط زیست است.
وی اظهار داشت: یك، سوم مساحت استان نیز در قالب ذخیره گاه زیست كره سبزكوه و تنگ صیاد است كه به عنوان یك مدل علمی و جهانی در یونسكو ثبت شده است.
احمدی افزود: هم اكنون 23 پاسگاه محیط بانی برای حفاطت جنگلها و مراتع تحت پوشش این اداره كل فعال است.
احمدی با تاكید برا اینكه حفظ تنوع زیستی و گیاهی به خصوص بلوط به عنوان گونه جنگلی زاگرس جز وظایف است، افزود: حفظ و حراست از محیط زیست یك بحث فراگیر است.
مدیركل حفاظت از محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: به روز رسانی قوانین و مقررات در خصوص جرائم زیست محیطی یك اولویت در راستای مقابله با تخلفات زیست محیطی است.
وی گفت: افزایش حفاظت از مناطق حفاظت شده و اراضی ملی و مرتعی و فرهنگ سازی در بین جوامع محلی، ذینفعان و بهره برداران در اولویت قرار دارد.
احمدی ، از ارائه آموزش های لازم در راستای حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع و عرصه های زیست محیطی از دوران كودكی در قالب اجرای طرح های مانند هر مدرسه یك نهالستان، ساعتی با محیط بان و طرح جنگلانه در دست اجرا است.

**تخریب جنگل ها و كاهش تاج پوشش
رئیس مركز تحقیقات و آموزش جهادكشاورزی با اشاره به اهمیت پوشش گیاهی و جنگل ها در كاهش خسارت های ناشی از سیل و فرسایش خاك افزود: از 4 یا 5 دهه گذشته در استان و جنگل های زاگرس به دلیل قطع درختان برای قاچاق و مصارف دیگر و همچنین اجرای طرح های كشاورزی و عمرانی كاهش چشمگیر داشته است.
حسن جهانبازی افزود: 90 درصد جنگل های استان و زاگرس گونه خالص بلوط است و غنای گونه های دراین جنگل ها كم شده است.
وی گفت: در جنگل های استان 80 گونه درختی و درختچه ای با توجه به شرایط اكولوژیك رویش پیدا می كرد اما هم اكنون گونه قالب در استان گونه جنگلی بلوط شده است.
به گفته وی، گونه بلوط به خاطر اینكه قابلیت تكثیر غیرجنسی را دارد و از محل قطع درخت دوباره از ریشه یك نهال رشد پیدا می كند و یك توده سبز به نمایش می گذارد، درصد تاج پوشش جنگل ها كم شده است.
به گفته این محقق و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی، در 3 دهه گذشته وسعت جنگل های استان 340 هزار هكتار بود كه براساس آخرین آمار هم اكنون وسعت جنگل ها ی استان 315 هزار هكتار است.
جهانبازی اظهار داشت: 95 درصد علت تخریب جنگل ها عامل انسانی است كه شامل وابستگی مردم به جنگل و مرتع از جمله توسعه زراعت و كشاورزی،حضور بیش از حد دام، قطع درختان برای سودجوی از درختان و همچنین تبدیل كردن جنگل ها به زمین های كشاورزی و یا آتش سوزی عمدی است.
به گفته وی، عوامل طبیعی مانند صاعقه، آتش سوزی و خشكیدگی سطح زیاد جنگل ها به دلیل نبود پیوست زیست محیطی برای پروژه ها تنها 5 درصد علت تخریب جنگل ها است.

** قاچاق زغال در جنگلهای استان روبه كاهش است
معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری با تاكید بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه حفظ و حراست از عرصه های حنگلی و مرتعی افزود: هم اكنون تولید و قاچاق زغال در استان كم شده است.
برمك اسلامی افزود: بحث فرهنگ سازی و تحلیل مباحث منابع طبیعی نیازمند یك تحلیل سیستمی و برنامه منسجم ملی است.
به گفته وی، در 5 سال اخیر به دلیل افزایش نظارت و بازرسی و افزایش جرائم زیست محیطی قاچاق زغال و احداث كوره زغال غیر مجاز كاهش پیدا كرده است.
اسلامی به تغییر رویكرد قاچاق به قاچاق چوب خبر داد و گفت: قاچاق زغال از این استان به دلیل همجواری با استان اصفهان كه تامین كننده 50 درصد زغال كشور است و همچنین حمل آسان افزایش پیدا كرده است.
به گفته وی، قاچاقچیان چوب با استفاده از خودروهای تند روچوب ها را به استان همجوار منتقل می كنند.
معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری با تاكید بر اینكه 50 درصد جنگل های استان در شهرستان لردگان واقع شده است ، گفت: در سالهای گذشته سالیانه 300 كوره زغال غیر مجاز در استان فعال و شناسایی می شد كه این تعداد در سالجاری به 18 كوره رسیده است.
اسلامی اظهار داشت: در حوزه قاچاق چوب و زغال در سال گذشته 269 فقره پرونده از سوی یگان حفاظت اداره كل منابع طبیعی استان تشكیل و به سازمان تعزیرات حكومتی برای رسیدگی به جرائم تحویل داده شد.
به گفته وی ، به منظور جلوگیری از قاچاق چوب و زغال در شهرستان لردگان 2 پاسگاه ایست و بازرسی ثابت و سیار در بحث قاچاق چوب فعالیت می كند.
وی به افزایش میزان حكم جرائم قاچاق چوب و زغال به عنوان یك عامل بازدارنده از تخلف در استان با هماهنگی سازمان تعزیرات حكومتی اشاره كرد و گفت: جرائم قاچاق چوب و زغال از سال گذشته از كیلوی 30هزار ریال به 200 هزار ریال افزایش پیدا كرده است.
معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری با تاكید بر اینكه درصدی از مردم برای سودآوری به قطع درختان و زغال گیری می پردازند و یا برای تصرف زمین های ملی افزود: با متخلفان این حوزه برخورد جدی صورت می گیرد.
به گفته وی، درصدی از مردم نیز به خاطر نیاز و تامین معیشت خود اقدام به تخریب جنگل می كنند، كه باید برای رفع مشكلات این قشر زیرساختها از جمله اشتغال و معیشت فراهم ود.
اسلامی اظهار داشت: مقابله با عامل قاچاق چوب و زغال به عنوان یك تهدید برای جنگل های زاگرس نیازمند عزم ملی برای تعیین تكلیف معیشت بهره برداران، جنگل نشینان است.
به گفته وی، سال گذشته در حوزه چرای دام 512 پرونده تخلف، قطع درخت 169 فقره پرونده، تصرف در اراضی جنگلی 141 پرونده و تصرف اراضی مرتعی 321 پرونده،قاچاق چوب و زغال نیز 269 پرونده تخلف تشكیل شد.
اسلامی با تاكید بر اینكه برخورد قضایی تنها عامل كم كردن و مقابله با تخلفات زیست محیطی نیست، اظهار داشت: تا زمانی كه زیرساخت فراهم نشود این عوامل تاثیرگذار نخواهد بود.
معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: به منظور كاهش وابستگی جوامع محلی و روستاییان حاشیه جنگل ها به چوب درختان برای تامین سوخت طرح واگذاری آبگرمكن های خورشیدی در قالب طرح تغییر الگوی مصرف سوخت از سال 91 در این مناطق آغاز شده است.
وی گفت: تاكنون 800 دستگاه آبگرمكن خورشیدی برای تامین آب گرم جنگل نشینان كه دسترسی به سوخت فسیلی ندارد از محل اعتبارات مختلف تامین شده است.
اسلامی اظهار داشت: این آبگرمكن های خورشیدی با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم روستاهای جنگل نشین شهرستان‌های لردگان، كوهرنگ، كیار و اردل توزیع و نصب شده است.
به گفته وی، براساس مطالعات دانشگاه شهركرد كه از جامعه هدف بیش از 100 نفر از مردم شهرستان لردگان كه از آبگرمكن خورشیدی استفاده می كردند، نصب این آبگرمكن ها 88 درصد وابستگی و مصرف سوخت چوب و زغال را در بین مردم كم كرده است.
وی اظهار داشت: امسال نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیش از 200 خانواردیگر تحت پوشش پكیج كامل حمایتی برای سوخت قرار خواهند گرفت.
وی گفت: هم اكنون بیش از 20 هزار خانوار جنگل نشین در استان وجود دارد كه انجام مطالعات علوم اجتماعی و توجه به مسایل اقتصادی و اجتماعی در این حوزه كمرنگ و این امر مدیریت جنگل را با شكل مواجه كرده است.
اسلامی ، از اجرای طرح های مدیریت جنگل با روش های جنگل داری بدون نگاه كردن به مردم و بهره بردار انتقاد كرد و گفت: استفاده از چوب و زغال و هیزم در بین مردم به عنوان یك فرهنگ است و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
وی گفت: در حوزه حفاظت از عرصه منابع طبیعی یكی از ظرفیت های خوب در قانون استفاده از تبصره یك ماده 55است كه اختیار به اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری داده شد كه ماموران یگان حفاظت در موارد برخورد با تخلف بدون دریافت حكم قضائی با دریافت مجوز از پاسگاه وارد عمل و آثار را تخریب كند.
معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: به منظور توسعه، حفاظت و اصلاح گونه های جنگلی در استان ازسال گذشته در یكهزار و 600 هكتار از جنگل های استان عملیات بیولوژیك آغاز شده است.
وی از اجرای طرح بوم سازگان جنگل با همكاری سازمان جنگل ها و مراتع خبر داد و گفت: در این طرح اعتبار ویژه برای 11 استان زاگرس نشین پیش بینی خواهد شد.

**كاهش 94درصدی كشفیات قاچاق چوب و زغال در چهارمحال و بختیاری
فرمانده یگان حفاظت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به اجرای طرح های گشت، حراست و جلوگیری از تخریب و تصرفات عرصه های منابع طبیعی در استان گفت: درسالجاری كشفیات قاچاق چوب و زغال در استان 94 درصد افزایش داشته است.
سرهنگ علیرضا بیگی افزود: به منظور افزایش حراست و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی با بكارگیری قرق بان های رسمی، شركتی و مردمی ، توانستیم به تعهدات و اهداف سازمان در عرصه جلوگیری از تخریب دست پیدا كنیم.
وی گفت: امسال بیش از 12 تن چوب و زغال قاچاق كشف و ضبط شده است.
بیگی با اشاره به افزایش میزان جریمه جرائم زیست محیطی از سوی تعزیرات حكومتی استان به عنوان یك عامل بازدارنده از تخلف یاد كرد و گفت: این امر باید در استان های همجوار به خصوص استان اصفهان نیز اجرایی شود.
وی گفت: قاچاق چوب به دلیل سودآوری زیاد هنوز ادامه دارد و قاچاقچیان چوب را استان اصفهان به عنوان قطب تولید زغال كشور انتقال می دهند.
سرهنگ بیگی با بیان این مطلب از مسوولان خواست تا در حوزه افزایش جریمه جرائم زیست محیطی و تخلفات تجدیدنظر شود.
وی گفت: ماموران یگان حفاظت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال وبختیاری سال گذشته به منظور حراست و حفاظت از عرصه های جنگلی 10 مورد درگیری و ضرب شتم داشتند كه این تعداددرسالجاری به 3 مورد رسیده است.

**تخلف در عرصه های محیط زیست پایین است
مسئول یگان حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: با توجه به افزایش ضریب نظارت و بازرسی از عرصه های زیرپوشش محیط زیست و همچنین نصب دوربین در برخی مناطق تحت مدیریت میزان جرائم زیست محیطی به خصوص قاچاق چوب و زغال در این مناطق كاهش داشته است.
نوربخش رضایی افزود: افزایش امكانات و پاسگاه های محیط بانی در چند سال اخیر و تجهیز آن به خودروهای كمك دار و موتورسیكلت از دیگر برنامه های این اداره كل برای افزایش ضریب حفاظت است.
به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر با فرهنگسازی در زمینه حفظ و حراست از منابع غنی جنگلی ، تیغ تیز اره قاچاقیچان چوب و زغال در جنگل های زاگرس میانی بسیار كُند شده است و اكنون در این مسیر حیات جنگل ها به نوزندگی جدیدی پس از این حفاظت ها خواهد رسید.
7360/2097