15 درصد از معتادان پاك بهشهري به زندگي و كار برگشتند

ساري - ايرنا - رئيس اداره بهزيستي بهشهر گفت كه تاكنون 15 درصد از معتاداني كه در كمپ هاي اعتياد اين شهرستان ترك كرده اند ، به زندگي و كار بازگشته اندو

محمد باباجاني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا آماري در اين زمينه ارائه نكرد ولي هشدار داد كه 80 تا 85 درصد معتادان پس از ترك كمپ ها با احتمال بازگشت اعتياد مواجه هستند كه جلوگيري از اين مشكل نيازمند همكاري خانواده هاست.
وي از وجود 6 كمپ ترك اعتياد داراي مجوز در اين شهرستان خبر داد و گفت كه از اين تعداد سه كمپ در حال حاضر فعال است.
باباجاني همچنين اظهار داشت كه چهار مركز دارو درماني اعتياد موسوم به ' ام ام تي ' هم در شهرستان بهشهر فعاليت دارند.
مراكز ام ام تي معتادان را تحت درمان دارويي و عمدتا با متادون قرار مي دهند . اين نوع درمان بر اساس نوع اعتياد و شخصيت معتادان طراحي مي شود و دوره مشخصي ندارد.
رييس اداره بهزيستي بهشهر يكي از مشكلات را فعاليت مراكز غيرمجاز ترك اعتياد برشمرد و گفت : تلاش براي شناسايي اين دسته از مراكز به صورت جدي در دستور كار است .
وي به خانواده ها هشدار داد : مراكز ترك اعتياد غيرمجاز گاهي به دليل اعمال شيوه هاي درماني غيراصولي موجب آسيب رساندن به معتاد و حتي ريشه دار شدن بيشتر اعتياد در آنها مي شود كه ممكن است پروسه ترك را براي معتادان با مشكل جدي مواجه كند.
باباجاني افزود : بهزيستي بر مراكز مجاز ترك اعتياد نظارت مستمر دارد و اين مراكز همواره به صورت دقيق پايش مي شوند .
وي گسترش مراكز ترك اعتياد داراي مجوز را از سياست هاي بهزيستي برشمرد و گفت كه چند كمپ ترك اعتياد ديگر هم در اين شهرستان موافقت اصولي راه اندازي را دريافت كردند كه فعاليتشان را آغاز خواهند كرد.
بر اساس آمارهاي رسمي ، هم اكنون افزون بر 540 مركز ترك اعتياد در مازندران وجود دارد و حدود 54 هزار معتاد نيز در اين مراكز در حال ترك هستند.
قرار است بر اساس برنامه ششم هر ساله روي آوري به مواد مخدر در كشور 25 درصد كاهش يابد.
بر اساس تازه ترين گزارش شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مازندران ، روي آوري به مواد مخدر در اين استان از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد رو به كاهش گذاشت و رتبه اين استان از رده دوم در سال 90 به بيستم در سال 97 كاهش يافت.
هم اكنون حدود 150 تشكل غير دولتي در مازندران در زمينه ترك اعتياد و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري چند وجهي فعاليت دارند.
7332/1654