فاطمه معتمد آریا رئیس انجمن صنفی بازیگران سینما شد

تهران-ایرنا- هیات مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما در نخستین جلسه رسمی خود فاطمه معتمد آریا را به عنوان رئیس و آتیلا پسیانی را به عنوان نایب رئیس انتخاب كرد.

هیات مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما در نخستین جلسه رسمی خود در 25 اردیبهشت، فاطمه معتمد آریا را به عنوان رئیس، آتیلا پسیانی به عنوان نایب رئیس،علی دهكردی به عنوان دبیر و فریبا كوثری را به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب كرد.
همچنین حبیب رضایی به عنوان سخنگوی انجمن و افسانه چهره آزاد به عنوان مسئول امور رفاهی انجمن برگزیده شدند.
در جریان مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما كه در تاریخ 16 اردیبهشت در محل خانه سینما برگزار گردید، فاطمه معتمد آریا، آتیلا پسیانی، علی دهكردی، فریبا كوثری، حبیب رضایی، افسانه چهره آزاد، حسام نواب صفوی بر اساس حداكثر آراء به عنوان هیات مدیره اصلی و خسرو احمدی و گوهر خیراندیش به عنوان اعضای علی البدل و همچنین عبدالرضا اكبری بازرس اصلی و فرامرز روشنایی بازرس علی البدل انتخاب شدند.
فراهنگ**9246**9494**2021**