توسعه همكاري علمي و دانشگاهي ايران و گرجستان بررسي شد

باكو - ايرنا - رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در گرجستان و رئيس دانشگاه آكاكي تسرتلي شهر كوتايسي گرجستان در مورد توسعه همكاري اين دانشگاه با مراكز علمي و آموزشي ايران گفت وگو كردند.

به گزارش روز جمعه رايزني فرهنگي سفارت ايران در گرجستان، 'رولاند كوپالياني' رئيس دانشگاه آكاكي تسرتلي كوتايسي گفت: اين دانشگاه از دانشگاه هاي قديمي و تاثيرگذار گرجستان است كه سال گذشته هشتادمين سالگرد تاسيس آن را جشن گرفتيم و اكنون 12 هزار دانشجو گرجي و خارجي در رشته هاي مختلف دارد.
وي گزارشي از فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي بين المللي دانشگاه با كشورهاي مختلف جهان ارائه كرد و افزود: اين دانشگاه با دانشگاه هاي گيلان و تبريز تفاهمنامه همكاري دارد.
كوپالياني همچنين بر اجراي مفاد تفاهمنامه هاي مشترك و همچنين تعامل و همكاري بيشتر در عرصه هاي علمي ، آموزشي و فرهنگي بين دو كشور گرجستان و ايران تاكيد كرد.
وي با اشاره به ارتباطات فرهنگي و تاريخي دو كشور، از برنامه اعزام در آينده نزديك هيات علمي چهار نفره دانشگاه آكاكي تسرتلي به سرپرستي پرفسور نمادي بارتايا رئيس كرسي ايرانشناسي اين دانشگاه به ايران خبر داد.
رئيس دانشگاه آكاكي تسرتلي كوتايسي ابراز اميدواري كرد كه سفر اين هيات بتواند زمينه توسعه همكاري هاي علمي و فرهنگي را با طرف ايراني ازجمله دانشگاه اصفهان فراهم كند.
كوپالياني با ابراز قدرداني از همكاري هاي رايزني فرهنگي ايران با اين دانشگاه، آمادگي خود براي گسترش فعاليت هاي علمي و فرهنگي و تقويت مطالعات ايرانشناسي را اعلام كرد.
رايزن فرهنگي كشورمان نيز در اين ديدار كه با حضور پرفسور نمادي بارتايا رئيس كرسي ايرانشناسي دانشگاه كوتايسي برگزار شد، انتصاب رولاند كوپالياني به رياست اين دانشگاه تبريك را گفت.
حميد مصطفوي با اشاره به وجوه مشترك تاريخي و فرهنگي دو كشور ايران و گرجستان گفت: آشنايي دانشگاهيان با فرهنگ‌ و سنن دو ملت و تأثيرگذاري آنان در محافل تصميم‌سازي مي تواند زمينه هاي تعميق روابط و همكاري هاي دوجانبه را در عرصه هاي مختلف فراهم كند.
وي همكاري‌هاي علمي و دانشگاهي را يكي از بارزترين و ماندگارترين جلوه‌هاي همكاري دانست و افزود: دانشجويان و استادان كه مديران آينده كشور هستند، مي‌توانند همكاري‌هاي بلندمدتي را بين دو ملت برقرار كنند.
مصطفوي از آمادگي خود براي تسهيل و همكاري دانشگاه آكاكي تسرتلي كوتايسي با دانشگاه هاي ايران و تقويت مطالعات ايرانشناسي در گرجستان و گرجي شناسي در ايران خبر داد.
رايزن فرهنگي كشورمان كه براي برگزاري نشست بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي با حضور مرشد ابوالفضل ورمزيار به شهر كوتايسي سفر كرده بود، با تشكر از مساعدت رئيس دانشگاه و رئيس كرسي ايرانشناسي براي برگزاري اين برنامه گفت: رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد روزهاي فرهنگي ايران را شامل هفته فيلم، اجراي موسيقي سنتي ايران و برپايي نمايشگاه فرهنگي و هنري با همكاري اين دانشگاه و ساير مراكز فرهنگي و هنري شهر كوتايسي در سه ماه آتي برگزار كند.
رئيس دانشگاه كوتايسي نيز از برنامه هاي رايزني فرهنگي كشورمان بسيار استقبال كرد و انجام فعاليت هاي فرهنگي را براي شناخت بيشتر اساتيد و دانشجويان از فرهنگ و تمدن غني ايران و نزديكي و دوستي دو ملت مهم و ضروري دانست و آمادگي دانشگاه براي همكاري در اين زمينه را اعلام كرد.
در ادامه پرفسور نمادي بارتايا رئيس كرسي ايرانشناسي دانشگاه كوتايسي با اشاره به روابط علمي و ادبي دو كشور گزارشي از فعاليت هاي كرسي ايرانشناسي و همكاري با رايزني فرهنگي و دانشگاه هاي ايراني ارائه داد و برضرورت توسعه و گسترش اين همكاري ها تاكيد و از همكاري هاي خوب رايزن فرهنگي با دانشگاه تشكر كرد.
كوتايسي دومين شهر بزرگ گرجستان و در 230 كيلومتري شمالغرب تفليس پايتخت اين كشور واقع است.
خاورم ** 337 ** 1071

سرخط اخبار جهان