درجه بندی سنی فیلم ها از تابستان آغاز می شود

تهران- ایرنا- معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همكاری انجمن علمی روانپزشكان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال كرد و گفت: قرار است یك شورا با تخصص های مكمل درجه بندی سنی فیلم ها را از تابستان آغاز كنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در پی نامه رییس انجمن علمی روانپزشكان ایران به رئیس سازمان سینمایی و اعلام آمادگی جهت همكاری و تبادل تجربیات،«ابراهیم داروغه زاده» از همكاری صاحبنظران در این حوزه استقبال كرد.
وی اظهارداشت: آیین نامه درجه بندی سنی فیلم ها - كه 10 اردیبهشت ماه ابلاغ و منتشر شد - حاصل همفكری صاحبنظران این حوزه بوده است و قرار است یك شورا با تخصص های مكمل، درجه بندی سنی فیلم‌ها را از تابستان آغاز كنند.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی تصریح كرد: حضور نهادهای تخصصی غیردولتی در شورای رده بندی سنی فیلم قطعا موثر خواهد بود.
فراهنگ**9246**9494 **2021**