370 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي در كردستان پرداخت شد

سنندج - ايرنا - مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري كردستان گفت: 370 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال زايي به 34 طرح كارآفريني روستايي در اين استان پرداخت شده است.

كورش مرادي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: دولت از محل تفاهم نامه سه جانبه از سوي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور با بنياد علوي به نمايندگي از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و بانك سينا در سال هاي 95، 96 و 97 به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرد.
وي افزود: طبق اين تفاهم نامه سالانه براي اين استان 200 ميليارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شده كه تاكنون 68 طرح اشتغالزايي ثبت نام كرده و كارگروه اوليه و نهايي استان با اجراي 58 طرح حدود 85 درصد درخواست ها موافقت كرده و طرح ها را به تصويب رسانده و براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي كرده است.
مرادي اضافه كرد: تا پايان سال گذشته حدود 370 ميليارد ريال تسهيلات به 34 طرح شامل 60 درصد طرح هاي مصوب شده پرداخت شد و 29 طرح نيز به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه هشت مورد آنها رد شده است.
مديركل امور روستايي و شورهاي استانداري كردستان يادآور شد: ميزان اشتغال پيش بيني شده براي طرح هاي معرفي شده به بانك حدود 880 نفر بود كه تاكنون از محل طرح هاي اجرا شده براي 540 نفر فرصت شغلي ايجاد شده است.
مرادي گفت: صنايع تبديلي كشاورزي، توجه به زنجيره هاي توليد در سطح روستاها از جمله سردخانه ها، فرآوري محصولات، بسته بندي و نگهداري مواد غذايي و در حوزه گردشگري نيز به مجتمع هاي بين راهي و گردشگري و واحدهاي اقامتي از جمله طرح هايي است از تسهيلات بانك سينا بهره مند مي شوند.
به گزارش ايرنا، حداكثر سود اين تسهيلات 12 درصد است كه 10 درصد سود بانكي آن به صورت يارانه اي تامين مي شود.
پنج درصد از يارانه سود تسهيلات توسط بنياد علوي و پنج درصد نيز توسط معاونت توسعه روستايي مناطق محروم كشور تامين مي شود كه در نهايت اين تسهيلات با نرخ تك رقمي به متقاضيان مناطق محروم و روستايي پرداخت شود.
طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، جمعيت كردستان يك ميليون و 603 هزار و 11 نفر است كه از اين تعداد 70.8 درصد در مناطق شهري و 29.2 درصد هم در مناطق روستايي استان ساكن هستند.
استان كردستان داراي 10 شهرستان، 31 بخش، 86 دهستان و يك هزار و 675 روستاي داراي سكنه است كه 477 هزار نفر در اين روستاها ساكن هستند.
روستاهاي استان كردستان داراي 134 هزار خانوار است و تركيب 477 هزار نفري جمعيت آن شامل 240 هزار نفر مرد و 230 هزار نفر زن است و متوسط رشد سالانه جمعيت آن در مقايسه سرشماري هاي سال 90 و 95 منفي يك دهم است.
3034/9102