صندوق اميد خراسان رضوي 869 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرد

مشهد- ايرنا- مدير صندوق كارآفريني اميد خراسان رضوي گفت: اين صندوق از پارسال تاكنون 869 ميليارد و 114 ميليون ريال تسهيلات مختلف به 2 هزار و 786 طرح پرداخت كرده است.

علي آبيلي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 686 ميليارد و 508 ميليون ريال از اين تسهيلات مربوط به اشتغال روستايي از محل منابع توسعه ملي است كه در قالب هزار و 473 فقره پرداخت شده و بقيه تسهيلات هم مربوط به تثبت اشتغال و انعقاد تفاهم نامه با سازمانهاي مختلف است.
وي با بيان اينكه 873 طرح جديد و 601 طرح نيز توسعه اي بوده است اظهار داشت: 417 ميليارد ريال تسهيلات به طرح هاي جديد و 299 ميليارد ريال هم به طرح هاي توسعه اي پرداخت شد و 29 درصد دريافت كنندگان تسهيلات بانوان و 71 درصد هم مردان بوده اند.
مدير صندوق كارآفريني اميد خراسان رضوي گفت: طرح هاي كشاورزي 53 درصد، صنعت 33 درصد و خدمات 14 درصد طرح هاي دريافت كننده تسهيلات را شامل مي شوند.
آبيلي افزود: بيشتر تسهيلات پرداخت شده مربوط به متقاضيان در شهرهاي خليل آباد با 78 ميليارد ريال، مشهد با 75 ميليارد ريال و تربت جام با 62 ميليارد ريال بوده است.
صندوق كارآفريني اميد تنها نهاد مالي تخصصي با ابعاد كامل حمايتي در كشور است ‏كه ‏در دو زمينه تامين مالي خرد و حمايت از كسب و كارهاي خرد فعاليت مي كند.
ماموريت صندوق كارآفريني اميد تجميع سپرده هاي خرد مردم و تلفيق آن با اعتبارات دولت، شناسايي جوانان واجد شرايط، توانمندسازي آنان و كمك براي ايجاد كسب وكارهاي خرد كم سرمايه با محوريت فعاليتهاي كارآفرينانه و نيازهاي منطقه اي است.
7507 / 6053