ميانگين باران در استان كرمانشاه به 733 ميلي متر رسيد

كرمانشاه- ايرنا- معاون اداره كل هواشناسي استان كرمانشاه گفت: ميانگين بارش باران از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون (اول مهر 97 تا 25 ارديبهشت 98) به 733.4 ميلي متر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد و نسبت به دوره بلند مدت نيز 70 درصد رشد داشته است.

علي محمد زوراوند روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بيشترين بارش امسال از پاوه به مقدار يك هزار و 459 ميلي متر گزارش شده كه نسبت به سال قبل 66 درصد و نسبت به بلندمدت 102 درصد با افزايش مواجه بوده است.
وي ادامه داد: شهر گواور با يك هزار و 42 ميلي متر، جوانرود يك هزار و پنج ميلي متر، كرند 913 ميلي متر و ثلاث باباجاني هم با 908 ميلي متر بارندگي در رده هاي دوم تا پنجم پربارش ترين شهرهاي استان در سال زراعي جاري قرار گرفته اند.
زوراوند در خصوص كم بارش ترين نقاط استان هم گفت: سومار با 420 ميلي متر، سنقروكليايي با 507 ميلي متر و كوزران با 587 ميلي متر كم ترين بارش ها را طي سال زراعي جاري به خود اختصاص دادند.
معاون هواشناسي استان در خصوص بارش هاي شهر كرمانشاه نيز گفت: از ابتداي سال زراعي جاري تا امروز 608 ميلي متر باران در مركز استان باريده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 416 ميلي متر بود 64 درصد و نسبت به دونره بلند مدت نيز 60 درصد رشد داشته است.
وي يادآوري كرد: بيشترين افزايش بارندگي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل متعلق به گيلانغرب با 89 درصد و كمترين افزايش نيز متعلق به شهر كوزران با 10 درصد بوده است.
زوراوند در پايان اظهار داشت: بيشترين و كمترين ميزان رشد بارش نسبت به دوره بلند مدت نيز متعلق به گيلانغرب با 103 درصد و سنقروكليايي با 26 درصد بوده است.
7458/8066