توليد و اشتغال روستاها در اولويت دولت و مجلس قرار دارد

يزد - ايرنا - نماينده مردم حوزه انتخابيه مهريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: رونق توليد و ايجاد اشتغال مولد و پايدار از جمله برنامه هاي اصلي دولت و مجلس در روستاهاست.

به گزارش روز جمعه دفتر محمدرضا صباغيان بافقي وي پنجشنبه شب در جلسه بررسي مسائل و مشكلات دهستان بهادران مهريز افزود: براي ايجاد اشتغال كه نياز محوري است بايد بخش خصوصي در كنار دولت قرار گيرد.
وي ادامه داد: تاكنون در روستاها و در كنار فعاليت هاي عمراني و فرهنگي اقدام هاي خوبي براي توليد و اشتغال مولد و مفيد انجام شد، ولي كافي نيست و همت بهتري را مي طلبد.
نماينده مردم شهرستان هاي مهريز، بافق، بهاباد، خاتم و ابركوه در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: جلب مشاركت بخش خصوصي و علاقه مندان به سرمايه گذاري در روستاها بايد بيشتر شود.
صباغيان بافقي يادآور شد: شوراهاي اسلامي و دهياران نمايندگان مردم هستند كه بايد مسائل و مشكلات را دقيقا بررسي و براي پيگيري و حل آنها در اختيار مسئولان قرار دهند.
در اين نشست امام جمعه دهستان بهادران به اهميت فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي در كنار طرح هاي عمراني اشاره كرد و پيگيري توسط نماينده مجلس را خواستار شد.
همچنين دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي بر اجراي طرح هاي اشتغالزا، مسكن جوانان، پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح هاي اقتصادي و توليدي و فعاليت هاي فرهنگي تاكيد كردند.
دهستان بهادران با پنج هزار نفر جمعيت در 60 كيلومتري شهر مهريز قرار دارد .
مركز شهرستان 55 هزار نفري مهريز در 30 كيلومتري جنوب شهر يزد واقع شده است .
7536/ 2047/