آزمون وسع امكان تحت پوشش بيمه سلامت را فراهم مي كند

زنجان - ايرنا - مديركل بيمه سلامت استان زنجان گفت: اجراي آزمون وسع در كنار رفع همپوشاني امكان جذب و تحت پوشش افراد نيازمند را بيش از گذشته فراهم و امكان خدمات رساني مطلوب فراهم مي شود.

دكتر خديجه ابراهيم خاني شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت موضوع آزمون ارزيابي وسع را با جدي پيگيري مي كند كه پشتيباني، حمايت و پوشش اقشار آسيب پذير جامعه را مورد توجه قرار داده است.
وي اظهار داشت: در همين راستا و با هدف كرامت انساني گروههاي هدف كميته امداد نيز زير چتر حمايتي بيمه سلامت قرار گرفتند كه پيش از اين از كارت درماني استفاده مي كردند.
اين مسئول ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي، دولت سازمان بيمه سلامت پيگير اين موضوع هستند كه مساله يك درصد ماليات ارزش افزوده به اين ارگان تخصيص داده شود و از طرفي درصدي از محصولات آسيب رسان براي سلامت مردم مد نظر قرار گيرد.
وي اضافه كرد: سازمان بيمه سلامت متولي آن است كه تمامي مردم كشور حداقل يك بيمه پايه داشته باشند و آخري آمار ارائه شده حاكي از آن است كه هفت ميليون نفر پوشش هيچ نوع بيمه اي نيستند.
مدير كل بيمه سلامت استان زنجان ادامه داد: اگر آمار بيمه شدگان ديگر ارگان هاي بيمه اي و هفت ميليون را به مجموع آمار اضافه شود شمار افراد از جمعت كل كشور نيز فراتر مي رود كه رقم بسيار بالايي است.
وي خاطر نشان كرد: رفع همپوشاني و آزمون وسع امكان بهتري براي شناسايي افراد واجد شرايط مهيا مي كند و از طرفي هم اكنون بانك اطلاعاتي ارگان هاي بيمه گري در اخيتار اين اداره كل قرار گرفته كه خوشبختانه با استحاق سنجي در هر لحظه امكان برطرف كردن همپوشاني ها مهيا شده است.
به گزارش ايرنا، در زمان حاضر بيش از 50 درصد از جمعيت استان زنجان تحت پوشش بيمه سلامت هستند.
25 دفتر پيشخوان طرف قرارداد اداره كل بيمه همگاني سلامت در استان زنجان فعال است كه از اين تعداد 9 دفتر در شهر زنجان و بقيه در ديگر شهرهاي استان خدمات ارائه مي كنند.
9646/8068