كدخدايي: نظر نهايي درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به زودي اعلام مي شود

تهران - ايرنا - سخنگوي شوراي نگهبان از پايان رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: نظر نهايي در اين باره به زودي اعلام مي شود.

عباسعلي كدخدايي در توئيتي در اين باره نوشت: رسيدگي به طرح اصلاح قانون انتخابات كه در جلسات فوق العاده شوراي نگهبان انجام مي شد، غروب پنجشنبه 26 ارديبهشت به پايان رسيد و نظر نهايي به زودي اعلام مي شود.
وي افزود: متن مصوبه داراي ابهام هاي چندي است كه نيازمند روشنگري از سوي مجلس محترم مي باشد.
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، سوم ارديبهشت ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
اعضاي شوراي نگهبان از عصر پنجشنبه 19 ارديبهشت ماه رسيدگي به اين طرح را در جلسه فوق العاده آغاز كردند.
شبد**1953**1379