پيشرفت ايران با نقش آفريني جوانان در «گام دوم انقلاب»

اروميه- ايرنا- معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد خوي بيانيه «گام دوم انقلاب» را حلّال بسياري از مشكلات جامعه به دست جوانان كشور عنوان كرد و گفت: رهبري در بيانيه گام انقلاب، آينده درخشان و اميدبخش ايران در سايه بهره مندي از ظرفيت جوانان را ترسيم كرده اند.

به گزارش ايرنا، رضا پورمقدم عصر روز پنجشنبه در نشست تبيين «گام دوم انقلاب» در دانشگاه آزاد خوي با بيان اينكه جوانان ايران اسلامي ظرفيت و توانمندي هاي فراوان دارند،‌ افزود: ظرفيت هاي گسترده ايران اسلامي از بعد منابع انساني به خصوص جوانان در بيانيه گام دوم انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه محور رهنمودهاي رهبر انقلاب در بيانيه گام دوم انقلاب بر جوان گرايي استوار است، خاطر نشان كرد: در اين بيانيه تاكيد شده كه جوانان با تقويت مسوليت پذيري در وجودشان و حفظ آمادگي بايد مديريت در سطوح كلان، مياني و پاييني كشور را بر عهده گيرند.
معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد خوي اضافه كرد: بيانيه گام دوم از نظر شاخص هاي فرهنگي، زيرساخت هاي فرهنگي و آداب و رسوم و اخلاق اجتماعي و مباني معرفتي انقلاب اسلامي به لحاظ معرفتي دين و دنيا را كنار هم مطرح كرده است.
وي بيان كرد: مقام معظم رهبري در اين بيانيه پيشرفت جمهوري اسلامي را در سايه اعتماد به جوانان در 40 سال گذشته انقلاب اسلامي توصيف كرده اند و از نظر ايشان انقلاب اسلامي ايران مبتني بر فطرت پاك بشريت است
وي ادامه داد: حمله در ذات فرهنگ استكبار بوده و دفاع مردم ايران و مظلومين جهان در فرهنگ ايراني ـ اسلامي ماست.
«پورمقدم» تاكيد بر فناوري، علم و دانش و سرمايه انساني را از ديگر محورهاي بياينه گام دوم انقلاب برشمرد و افزود: علم، ماهيتي ايدئولوژيك دارد و در حوزه علوم انساني و اجتماعي جهت گيرانه عمل مي كند لذا بايد دقت كرد كه سياستگذاري و برنامه ريزي ها بر مبناي ملاحظه هاي انديشه اسلامي و الهي انجام شود.
وي ادامه داد: تاكيد رهبري بر استفاده از نسل جوان به عبارتي باز مهندسي نظام جمهوري اسلامي است و اين نشان مي دهد كه كشور نيازمند نفس و هواي تازه است كه اين رويكرد در انتصابات اخير ائمه جمعه هم قابل پيگيري است و مي بينيم كه افراد جوان جايگزين افراد قديمي و مسن شده اند.
وي اظهار داشت: اقدامات خود را بايد دانش مبنا و فرهنگ مبنا كنيم و گفتمان گام دوم را به يك ارزش و مطالبه عمومي تبديل نمائيم.
به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب پس از 22 بهمن سال 1397 و وارد شدن انقلاب به 40 سالگي «بيانيه گام دوم انقلاب» را مطرح كردند؛ اين بيانيه در هفت بند شامل علم و پژوهش، اقتصاد، معنويت و اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادي، سبك زندگي اسلامي و عزت ملي تدوين شده است.
8135/3072