3200 ميليارد تومان براي تكميل طرح هاي تهران نياز است

تهران- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: سه هزار و 200 ميليارد تومان براي تكميل و راه اندازي 260 طرح نيمه تمام استان نياز است.

به گزارش ايرنا، يدالله صادقي عصر پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي استان تهران كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و استاندار تهران به ميزباني شهرستان پاكدشت برگزار شد، اظهارداشت: هم اكنون مجوز راه اندازي يكهزار و 898 طرح در استان تهران صادر شده است.
وي عنوان كرد: از اين تعداد مجوز صادرشده، 800 واحد بين 2 تا 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.
صادقي اولويت را تكيمل پروژه هاي با 60 درصد پيشرفت فيزيكي عنوان كرد و افزود: هم اكنون 260 پروژه با پيشرفت فيزيكي 60 درصد در استان تهران وجود دارد كه اعتبار اين طرح ها از محل تسهيلات تبصره 18 قانون بودجه تأمين مي شود.
وي گفت: براي ساير پروژه هاي نيمه تمام 140 ميليارد تومان، براي بازسازي و نوسازي 261 ميليارد تومان و براي سرمايه در گردش واحدهاي نيمه تمام و راكد استان تهران 980 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي ميزان نياز سهم يارانه واحدهاي نيمه تمام را 11 ميليارد تومان، واحدهاي نياز به بازسازي و نوسازي 20 ميليارد تومان و ميزان نياز يارانه تأمين سرمايه گردش واحدها را 15 ميليارد تومان اعلام كرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تاكنون سهم صنعت استان تهران از يارانه 47 ميليارد تومان است كه سهم استان چهار درصد از كل كشور است.
وي تأكيد كرد: تهران، استان برخورداري نيست و بيشترين طرح هاي نيمه تمام در شهرستان هاي اين استان مستقر است و همه موظفند تا با توسعه مناطق كم برخوردار زمينه پيشرفت هاي اقتصادي و رفع موانع توليد را فراهم كنند.
به گزارش ايرنا، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت به همراه انوشيروان محسني بند پي امروز پنجشنبه براي افتتاح چند طرح صنعتي به شهرستان ورامين و پاكدشت سفر كرد.
تهرام/7254/6003