نماینده ایران اعتبارنامه خود را تقدیم مدیركل سازمان منع سلاح های شیمیایی كرد

تهران - ایرنا - علیرضا كاظمی ابدی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان منع سلاح های شیمیایی روز پنجشنبه با حضور در مقر این سازمان در لاهه اعتبارنامه خود را به فرناندو آریاس مدیركل این سازمان تقدیم كرد.

در این دیدار دو طرف بر اهمیت موضوع ممنوعیت سلاح های شیمیایی، حفظ دست آوردهای سازمان و نقش دبیرخانه در این زمینه تاكید كردند.
سفیر كشورمان یادآور شد كه جمهوری اسلامی ایران با بیش از هفتاد هزار مصدوم و قربانی سلاح های شیمیایی، برای این سازمان و هدف غایی آن یعنی ممنوعیت سلاح های شیمیایی اهمیت خاصی قائل است، چرا كه هر نوع استفاده ای از سلاح های شیمیایی اعم از تروریستی یا نظامی و یا ازسوی دولت ها یا بازیگران غیردولتی صورت گرفته باشد، جنایت علیه همه انسان ها و نه فقط قربانیان آن سلاح ها محسوب می شود.
كاظمی ابدی پس از قدردانی از تلاش های دبیرخانه فنی در اجرای وظایف سازمانی براساس كنوانسیون سلاح های شیمیایی، بر لزوم حفظ ماهیت تخصصی سازمان و عدم سیاسی شدن فضای حاكم بر آن تاكید كرد.
آریاس مدیركل سازمان نیز به حضور فعال هیات كشورمان در اجلاس های منعقده در سازمان اشاره و بر بیطرفی اعضای دبیرخانه در همه امور تاكید كرد.
وی همچنین در این دیدار به سفر دو سال قبل خود به ایران و دیدار با برخی قربانیان سلاح های شیمیایی اشاره كرد.
یادآور می شود سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان منع سلاح های شیمیایی از تاریخ 22 اردیبهشت ماه به مدت یكسال به عنوان معاون شورای اجرائی این سازمان تعیین شده است.
شبد**1953**1379