خردادماه آخرين مهلت براي تسليم اظهارنامه مالياتي

قشم - ايرنا - رييس اداره امور مالياتي قشم گفت: صاحبان شغل هاي مختلف فقط تا پايان خردادماه براي تسليم اظهارنامه مالياتي فرصت دارند.

به گزارش ايرنا، رضا كوهستاني روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شرط معافيت مالياتي در منطقه آزاد قشم تسليم اظهارنامه مالياتي است.
وي ادامه داد: تسليم اظهارنامه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و به همين منظور سامانه سازمان امور مالياتي كشور به نشاني «tax.gov.ir» در اختيار صاحبان مشاغل قرار دارد.
رييس اداره امور مالياتي قشم خاطرنشان كرد: آن‌ دسته از مودياني كه به اظهارنامه مالياتي سال 96 آن‌ها رسيدگي شده است نيز مي‌توانند از طريق اين سامانه و تكميل فرم‌هاي مربوطه از مزاياي تبصره 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده كنند.
جزيره قشم با مساحت يك هزار و 500 كيلومتر در سال هاي 1369 و 1370 با تصميم دولت به 2 بخش منطقه آزاد با مساحت 300 كيلومتر و منطقه ويژه اقتصادي با مساحت يكهزار و 200 كيلومتر تقسيم شد.
پيوند اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني، انتقال تكنولوژي پيشرفته به منطقه، جذب سرمايه هاي خارجي، تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص و افزايش صادرات و كسب در آمدهاي ارزي از جمله هدف هاي ايجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزيره‌هاي قشم، هنگام و لارك با 150 هزار نفر جمعيت در جنوب استان هرمزگان قرار دارد.
7500