راي 21 پرونده حقوقي به نفع استانداري كردستان صادر شد

سنندج - ايرنا - مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري كردستان گفت: سال گذشته راي مراجع قضايي رسيدگي كننده به 21 پرونده حقوقي به نفع استانداري كردستان صادر شد.

مسعود روحاني روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين تعداد پرونده از مجموعه پرونده هاي قضايي له يا عليه استانداري پيگيري شده و عموما شكايت هاي مردمي از فرمانداري ها، شهرداري ها و بخشداري ها بود.
وي با بيان اينكه پيگيري هاي قضايي از وظايف محوله اين اداره كل است، افزود: 2 فقره پرونده نيز بر عليه مجموعه استانداري كردستان راي خورد كه اعتراض نسبت به حكم صادره، اعلام شده است.
روحاني اضافه كرد: انجام مشاوره حقوقي به كاركنان استانداري و فرمانداري ها، تدوين دفاعيه براي ارجاع به ديوان عدالت اداري، تنظيم دادخواست و دادخواست تجديد نظر از ديگر اقدامات اين اداره كل بوده است.

** استانداري بعد از 11 سال به حق خود رسيد
مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري كردستان گفت: به نتجيه رسيدن پرونده اختلاف حقوقي بين استانداري و شركت بار تجارت پارسيان از مهمترين پرونده هايي است كه سال گذشته پس از 11 سال به نتيجه رسيد و حكم آن نيز به نفع استانداري صادر شد.
روحاني يادآور شد: طبق تفاهم نامه استانداري با اين شركت در 15 سال قبل مقرر شده بود شركت بار تجارت پارسيان در مرز رسمي باشماق مريوان 30 انبار و هشت مجتمع تجاري احداث و هر سال 50 ميليون ريال به استانداري به عنوان اجاره پرداخت كند.
وي افزود: اين شركت پس از احداث 13 انبار و چهار مجتمع تجاري، بهره برداري زودرس خود را آغاز و به تعهدات خود عمل نكرد كه از سال 1387 استانداري كردستان بر عليه اين شركت اقامه دعوا كرد كه اين پرونده در نهايت سال گذشته به نتيجه رسيد.
طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، جمعيت كردستان يك ميليون و 603 هزار و 11 نفر است كه از اين تعداد 70.8 درصد در مناطق شهري و 29.2 درصد هم در مناطق روستايي استان ساكن هستند.
3034/9102