حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي سمنان نيازمند بالگرد است

سمنان- ايرنا- فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: پراكندگي و وسعت عرصه هاي منابع طبيعي استان و صعب العبور بودن دسترسي به اين عرصه ها، ضرورت داشتن بالگرد براي اقدام به موقع هنگام آتش سوزي را دو چندان مي كند.

سرهنگ عليرضا ابوطالبي عصر پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اين كه زمان مولفه اي مهم در مهار آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي و كاهش خسارت ناشي از آن است افزود: راه دسترسي به برخي مناطق مرتعي و جنگلي استان سمنان صعب العبور است و گاه 2 تا سه ساعت براي رسيدن به محل زمان لازم است.
وي ادامه داد: اين صرف زمان موجب افزايش وسعت آتش سوزي و نابودي عرصه هاي منابع طبيعي مي شود.
وي افزود: استان سمنان، استان چهارم كشور در زمينه وسعت عرصه هاي منابع طبيعي است و اين وسعت و پراكندگي عرصه ها، گواه ضرورت يك بالگرد براي مهار آتش سوزي در عرصه هاي مرتعي و جنگلي استان سمنان است.
به گزارش ايرنا، وسعت عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان در حدود 9.7 ميليون هكتار است كه 38.5 درصد از اين وسعت را عرصه هاي مرتعي تشكيل مي دهد و از مجموع مناطق جنگلي در استان سمنان، 58 هزار هكتار جنگل هاي هيركاني و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارك، 150 هزار هكتار جنگل سوزني برگ و 144 هزار هكتار جنگل كويري و بياباني است.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان ابراز داشت: تهيه بالگرد نيازمند اعتبار است و اكنون چنين اعتباري در اختيار يگان حفاظت منابع طبيعي نيست.
وي تصريح كرد: يگان حفاظت استان براي رفع نياز به بالگرد براي مهار آتش در مناطق صعب العبور در صدد امضاي تفاهم نامه با هلال احمر براي همكاري در شرايط بحراني است.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان ابراز داشت: سال گذشته سه ميليارد و 600 ميليون ريال از محل اعتبار استاني و 2 ميليارد و 900 ميليون ريال از محل صندوق توسعه ملي براي بخش حفاظت، گشت و مراقبت اطفاي حريق در استان سمنان در نظر گرفته شد كه ميزان تخصيص كمتر از اين ميزان بوده است.
به گزارش ايرنا، سال گذشته حدود 25هزار هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان دچار آتش سوزي شد.
در استان سمنان به ازاي هر 170 هزار هكتار عرصه هاي منابع طبيعي يك جنگلبان وجود دارد كه پاسخگوي نيازها نيست.
7342/7408