رسانه های جریان اصلی بستر گروه های مختلف سیاسی نیستند

تهران-ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما گفت: رسانه های جریان اصلی نتوانستند بستر گروه ها و جریان های مختلف سیاسی را به صورت توامان پدید بیاورند در حالی كه در شبكه های اجتماعی این اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، داود نعمتی اناركی روز پنجشنبه در نشست تخصصی رسانه های جریان اصلی و شبكه های اجتماعی و مخاطب در دانشگاه سوره با اشاره به چالش رسانه های جریان اصلی اظهار كرد: در شبكه های اجتماعی از طیف ها و اندیشه های مختلف حرف های خود را می گویند.
وی ادامه داد: رسانه باید نیاز مخاطب را شناسایی كند در غیراین صورت دریافت كننده پیام رسانه را پیگیری نمی كند.
نعمتی با اشاره به دیگر چالش ها تصریح كرد: گفتمان رسانه های جریان اصلی با بحران مواجه شده است زیرا این گفتمان در رسانه های اصلی متكی بر عنصر مصلحت است اما در جریان رسانه كنونی مردم مصلحت خود را مدیریت می كنند.
وی ادامه داد: مردم با توجه به دانش و شناختی كه در حوزه رسانه پیدا كردند به سطح بالایی از شعور رسیده و خود مصلحت را مدیریت كرده و مصلحت خود را در اختیار رسانه اصلی قرار نمی دهند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: فضای قالب بر رسانه شبكه اجتماعی احساسی بوده و عقلانی نیست . محتوایی كه در رسانه شبكه های اجتماعی تولید می شود ماندگاری ضعیفی دارد و صرفا بر احساس تاثیر می گذارد.
نعمتی از مخاطب به عنوان كسی كه محتوا برای او تنظیم می شود، یاد كرد و گفت: افراد به دلایل متعددی اعم از تفریح و سرگرمی، نیازهای شناختی و اجتماعی مخاطب رسانه هستند.

وی ادامه داد: رسانه های جریان اصلی دارای قدمت بالا بوده و سنتی هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ویژگی های رسانه جریان اصلی كه بحران زا است، عنوان كرد: ویژگی عمده مطبوعات و صدا و سیما خام فروشی است كه به ارائه اطلاعات بسنده می كنند.
وی ادامه داد: به دلیل اینكه اطلاعات رسانه های جریان اصلی خام است مخاطبین برای دریافت اطلاعات تكمیلی به رسانه های جدید مراجعه می كنند.
این استاد دانشگاه اظهار كرد: افراد در شبكه های اجتماعی از طریق اینترنت محتوای صوتی و تصویری را به اشتراك می گذارند. به گونه ای كه به زندگی خصوصی یكدیگر راه پیدا كرده اند و از این طریق مناسبات انسانی را شكل داده و رسانه های نسل جدید هستند.
نعمتی اضافه كرد: رسانه های نسل جدید فرآیند رفت و برگشتی به وجود آورده اند. در شرایط كنونی جریان رسانه ای پیچیده است و تنوع و امكان دسترسی باعث شده مخاطب از جایگاه گذشته خود به جایگاه تولید و انتشار رسیده و هر شهروند خود یك رسانه است.
عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما عنوان كرد: در گذشته انحصار جریان رسانه ای در اختیار جریان اصلی بود شكسته شده و امروزه پایان رسانه های سنتی رسیده است.

** همگرایی رسانه جریان اصلی و شبكه اجتماعی
نعمتی در بخش دیگری اظهار كرد: رسانه جریان اصلی به سمت شبكه ها حركت می كنند زیرا در آنها چالش به وجود آمده كه بین المللی است و هر دو نوع رسانه برای ماندگاری و تاثیر گذاری به سمت همگرایی رفته اند.
وی با اشاره به برخی بحران رسانه های جریان اصلی، افزود: آنها نتوانسته اند برخی لایه های خبری را از سكوت رسانه ای خارج كنند.
نعمتی اناركی تصریح كرد: رسانه های جدید محدودیت انتشار ندارند اما مطبوعات در برخی موارد قادر به انجام این كار بنا به دلایلی نیستند حتی در برخی رویداد ها شاهد غیبت رسانه های اصلی هستیم.
این استاد دانشگاه افزود: شبكه های اجتماعی سرعت انتشار دارند بنابرابن نیاز مخاطب برای خبر به سمت شبكه های اجتماعی می رود.
دانام**9465**1601**