شهردار:قابليت هاي سرمايه گذاري تبريز در هامبورگ ارايه مي شود

تبريز - ايرنا - شهردار تبريز گفت: قابليت هاي سرمايه گذاري اين شهر براي جذب سرمايه گذاران در هفته فرهنگي تبريز در هامبورگ ارايه مي شود.

به گزارش ايرنا، ايرج شهين باهر روز پنجشنبه در جلسه كميسيون سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار شوراي اسلامي تبريز افزود: در زمان كنوني در همه شهرها و كشورها شرايط مشابهي براي سرمايه گذاري وجود دارد و همه تلاش دارند توجيه اقتصادي لازم را به سرمايه گذاران ارائه كنند.
وي اظهار داشت: در اين شرايط براي جذب سرمايه گذاران خارجي بايد روي مسائلي مانند محل تولد و زندگي گذشته افراد تكيه شود و تبريز ظرفيت بالايي در اين خصوص در شهرهاي آلمان به ويژه هامبورگ برخوردار است.
شهردار تبريز برگزاري هفته فرهنگي تبريز در هامبورگ را اقدامي فرابخشي دانست و گفت: همه نهادها و سازمان ها، منطقه آزاد ارس و كارخانه هاي توليدي كه دنبال سرمايه گذار هستند، بايد در اين برنامه نقش ايفا كرده و مشاركت كنند.
شهين باهر، ادامه داد: براي برگزاري مناسب هفته فرهنگي تبريز در هامبورگ بايد از تمام ظرفيت هاي بخش هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي شهر و استان استفاده كرد.
وي با اشاره به اينكه برگزاي چنين برنامه هايي تحول آفرين است، گفت: اين اقدام از ابعاد مختلف بايد بررسي و تمام پيش بيني هاي لازم براي برگزاري مناسب آن اتخاذ شود.
شهين باهر با بيان اينكه تشكيل شوراي سياست گذاري اولين اقدام در اين راستا است، افزود: با حضور نخبگان و متخصصان حوزه هاي مختلف و ايده پردازان داراي كارنامه موفق در چنين برنامه هايي بايد براي برگزاري اين مراسم برنامه ريزي هاي لازم انجام شود.
رئيس كميسيون سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار شوراي اسلامي تبريز نيز در اين جلسه با بيان اينكه هدف از برگزاري هفته فرهنگي اين شهر در هامبورگ جذب سرمايه گذار براي كل استان است، گفت: جذب سرمايه گذار در تمامي حوزه ها از جمله حاشيه نشيني، سلامت، محيط زيست از برنامه هاي اين هفته فرهنگي است.
غلامحسين مسعودي ريحان، افزود: اين كميسيون براي هفته فرهنگي تبريز در هامبورگ كميته هاي اجرايي، گردشگري، بين المللي و ايراني هاي مقيم آلمان، علمي، فرهنگي و هنري و كميته مبادلات مالي و سرمايه گذاري را پيشنهاد مي كند.
عضو كميسيون سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار شوراي اسلامي تبريز نيز گفت: نحوه برگزاري اين رويداد بسيار مهم است و مي توان در اين زمينه از مشاوران بين المللي استفاده كرد تا تصويري كه از ايران و آذربايجان ارائه مي شود آبرومند باشد تا دلزدگي ايجاد نكند.
سونيا انديش افزود: بايد پتانسيل هاي تبريز شناسايي و فرصت هاي سرمايه گذاري در بسته ها آماده و تمامي مجوزهاي آن كامل باشد تا در زمان اجراي طرح توسط سرمايه گذار تجربه هاي تلخ گذشته تكرار نشود.
وي يادآوري كرد: از ظرفيت هاي مهم تبريز فرش دست بافت اين شهر است كه ثبت جهاني شده يا خشكبار آذربايجان كه در شرايط كنوني حتي به آمريكا صادر مي شود و همچنين مي توان از برند چرم تبريز نيز استفاده كرد.
عضو ديگر اين كميسيون با اشاره به نياز تبريز در حوزه سرمايه گذاري گفت: هر چند لاله پارك پروژه سرمايه گذاري خوبي بود ولي از نيازهاي تبريز نبود.
سعيد نيكوخصلت، افزود: نياز تبريز بازار است كه شامل مسجد، حمام، سراي و تيمچه است و در كل دنيا نمونه ندارد و بايد كاري كرد كه بازار تاريخي تبريز در جهان شناخته شود.
كلانشهر 1.8 ميليون نفري تبريز داراي 13 عضو شوراي اسلامي در دوره پنجم است.
8023/3071