هفت انجمن ادبي براي كودكان خوزستاني راه انداري شده است

اهواز- ايرنا- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان گفت: تاكنون هفت انجمن ادبي براي كودكان خوزستان راه اندازي شده است.

به گزارش ايرنا وحيد كياني روز پنجشنبه در حاشيه برگزاري دهمين نشست انجمن ادبي صبا در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر اهميت فعاليت ادبي در مراكز كانون افزود: اين كانون ها تلاش مي‌ كنند كودكان و نوجوانان علاقه‌مند و مستعد در حوزه ادبيات را كشف و پرورش دهند.
وي گفت: در اين انجمن ها اعضاي ادبي شركت ‌كننده آثار خود را مي خوانند و به همراه مربيان ادبي و فرهنگي كانون اين آثار از منظر انواع موسيقي، صنايع بديع و قابليت‌ موجود در شعر، نقد و بررسي مي شوند.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان افزود: استفاده از تصاوير بديع و عناصر شعري، توجه به وزن و قافيه، توجه به ادبيات كهن، توجه به خوانش، نگاه بومي‌ نگري در شعر و پرداختن به عناصر داستاني از جمله موارد بررسي شده آثار نوجوانان در نشست هاي ادبي كانون است.
وي ادامه داد: بدون الگوگيري از ظرفيت ‌ها و ظرافت‌ هاي موجود در ادبيات كهن نمي‌ توان ادبيات معاصر را سامان داد.
كياني با اشاره به اينكه با شعر اگرچه نمي ‌توان از جنگ‌ ها جلوگيري كرد اما مي ‌توان فضاي حاكم بر جامعه را تلطيف كرد افزود: ديرينگي تعامل ايرانيان با ادبيات سبب شده تا جلوه ‌هاي زيباتري از فضيلت و معنويت در پيوستي فلسفي و عارفانه خود را نشان دهد.
بر اساس اين گزارش، انجمن ادبي صبا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان از بهمن‌ 1396 تاكنون 10 نشست خود را با حضور كودكان و نوجوان علاقه ‌مند به شعر و داستان برگزار كرده است.
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان 62 مركز ثابت و سيار دارد كه كودكان 6 تا 17 ساله از فعاليت فرهنگي، هنري و ادبي آن استفاده مي كنند.
9931/ 6037