بانك ها سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را تامین می كنند

تهران - ایرنا - رئیس كل بانك مركزی یكی از اولویت های مهم سیستم بانكی را به طور هدفمند تأمین نقدینگی بنگاه های تولیدی دانست و گفت: بانك ها با شناختی كه از واحدهای تولیدی فعال و موثر كشور دارند، نسبت به پشتیبانی از آنها اقدام كنند.

به گزارش روز پنج شنبه بانك مركزی ایران، عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل بانك های كشور با اشاره به تأكیدات اخیر مقام معظم رهبری افزود: واحدهای تولیدی موانع متعددی در مقابلشان هست كه بدون رفع آنها، به طور صرف تأمین نقدینگی مشكل راحل نمی كند بنابراین بانكها بایستی با شناختی كه از واحدهای تولیدی دارند نسبت به تأمین سرمایه درگردش واحدهای فعال و نیازمند اقدام كنند.
رییس كل بانك مركزی روند اصلاح بانكی را علیرغم پیچیدگی این كار و حساسیت آن خوب توصیف كرد و اظهارداشت: امیدواریم با مجوزهای دریافتی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به نتایج خوبی برسیم.
همتی با اشاره به اختصاص پنج هزارمیلیارد تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت هفت تا 15ساله برای بخش كشاورزی و مسكن مناطق سیل زده ازمدیران بانك ها خواست در پرداخت سهمیه های تعیین شده، سرعت ببخشند و بانك مركزی نیز از نظر اعتباری از آنها پشتیبانی خواهد كرد.
دراین جلسه مدیران بانك ها نیز درباره ضرورت احیای كانون بانك ها، مسئله نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانك ها، موضوع رمزهای یكبار مصرف، مسایل مربوط به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانكها و سایر موارد نظرات خود را مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد پیگیری لازم جهت حل و فصل مطالب مذكور انجام گیرد.
اقتصام**9186**1601**