معاون استاندار: برنامه ريزي دستگاه هاي فارس براي تحقق نرخ بيكاري پنج درصد باشد

شيراز-ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس، با اشاره به ميزان بيكاري هشت و 9 دهم درصدي اين استان گفت: برنامه ريزي و تلاش همه دستگاه ها بايد براي رساندن اين نرخ به پنج درصد باشد.

به گزارش ايرنا يدالله رحماني، پنجشنبه در حاشيه نشست شوراي راهبري اجراي برنامه اشتغال فراگير و روستايي استان فارس در گفت و گو با ايرنا افزود: تا قبل از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اين استان در بحث بيكاري در رتبه بيست و نهم كشور قرار داشت اما مجموعه اقدامات و برنامه ريزي هاي سال هاي اخير سبب شده كه هم اينك فارس در رتبه هفتم كشور قرار گيرد.
او ادامه داد: اين در حالي است كه استان فارس به دليل شرايط مناسب و مطلوب آب و هوايي و همچنين ظرفيت هاي خدمات رساني آن يك استان مهاجر پذير است.
وي بيان كرد: تلاش براي كاهش ميزان بيكاري در اين استان به ويژه در سالي كه از سوي رهبر معظم انقلاب به نام سال رونق توليد نامگذاري شده بايد در دستور كار تمام مجموعه ها قرار گيرد چرا كه اين نامگذاري مسئوليت همه ما را سنگين تر مي كند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس، از دستگاه هاي اجرايي استان خواست كه نسبت به شناسايي واحدهاي توليدي فعال، نيمه فعال و تعطيل اقدام كنند و برنامه ريزي هاي لازم را براي تقويت و فعال كردن مجدد واحدهاي نيمه تعطيل و تعطيل انجام دهند.
رحماني گفت: بي شك با توجه به اهميت موضوع، اين مساله به عنوان يكي از مهمترين ملاك هاي ارزيابي مديران مد نظر خواهد بود.
وي، در مورد عملكرد طرح هاي اشتغال پايدار و روستايي نيز اظهار داشت: در مجموع 27 هزار و 757 متقاضي براي بهره برداري از تسهيلات اين بخش در سامانه كارا ثبت نام كرده اند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس همچنين در باره طرح هاي اشتغال فراگير و روستايي مصوب كميته فني اين استان بيان كرد: تا كنون 2 هزار و 49 طرح اشتغال فراگير و 6 هزار و 324 طرح اشتغال روستايي در اين كميته بررسي شده كه از اين تعداد در مجموع 6 هزار و 208 طرح به مبلغ چهار هزار و 329 ميليارد تومان به تصويب رسيده است.
رحماني ادامه داد: پيش بيني مي شود كه با اجراي اين طرح ها، 45 هزار و 767 فرصت شغلي در روستاهاي استان ايجاد شود.
وي، در مورد طرح هاي اشتغال فراگير و روستايي و همچنين طرح هاي حمايتي معرفي شده به بانك ها نيز گفت: تا كنون 11 هزار و 475 طرح به مبلغ سه هزار و 959 ميليارد تومان و اشتغال پيش بيني شده 50 هزار و 303 نفر به بانك ها معرفي شده است.
او بيان داشت: از اين تعداد طرح هاي معرفي شده، چهار هزار و 423 طرح با 694ميليارد تومان تسهيلات و 19هزار و 464 نفر اشتغال توسط بانك ها به تصويب رسيده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري فارس اضافه كرد: در مجموع تا كنون به سه هزار و 843 طرح اشتغال فراگير، روستايي و حمايتي با 17هزار و 683 فرصت شغلي از سوي بانك ها بيش از 458 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
رحماني بيان كرد: همچنين بر اساس آخرين گزارش عملكرد طرح اشتغال پايدار روستايي در كشور، استان فارس در بحث طرح هاي مصوب روستايي در كشور، رتبه دوم و در پرداخت تسهيلات اين طرح ها رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
6122 /6118