روشهاي تستي،دانش آموزان را از لذت درس رياضي محروم كرد

اصفهان- ايرنا- يكي از پايه گذاران خانه رياضيات و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: روش هاي غير مفهومي و تِستي آموزش رياضي در مدارس باعث شد تا دانش آموزان از لذت اين درس، محروم بمانند.

علي رجالي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : در سال هاي اخير، شاهد افت نسبي دانش رياضي در ميان دانش آموزان و كاهش تقاضا و رغبت آنها براي ورود به رشته هاي مرتبط با اين درس در دانشگاه مواجه هستيم.
وي اظهارداشت: بطور يقين نبايد از دانش آموزاني كه رياضي را بيشتر به صورت گزينه هاي تستي براي آزمون كنكور فرا مي گيرند، انتظار داشت كه اين دانش را بصورت مفهومي و اصولي ياد گرفته باشد.
رجالي با تاكيد بر اين كه اين بي توجهي در آموزش ابتدايي ديده مي شود، تصريح كرد: معلمان بايد انگيزه، كيفيت و خلاقيت كافي براي آموزش رياضي را داشته باشند زيرا افرادي مي توانند دانش آموزان رياضيدان پرورش دهند كه خودشان خلاق باشند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر در جذب معلمان به اين مسائل توجه شود با مشكل افت رياضي در بين دانش آموزان مواجه نمي شويم.
رجالي ادامه داد: از طرفي توانمندي هاي رياضيدانان و دانش آموختگان رشته هاي دانشگاهي مرتبط با رياضي در انجام كارهاي مختلف براي مسوولان و كارآفرينان مشخص نيست و مغفول مانده است.
وي تاكيد كرد: اگر توانمندي رياضيدانان در عرصه هاي مختلف از برنامه ريزي گرفته تا امور صنعتي و بانكي، مشخص و به آن توجه شود، وضعيت دانش رياضي در كشورمان بهبود مي يابد.
عضو هيات موسس خانه رياضيات اصفهان با اشاره به اين كه بدليل شناخت ناكافي از توانمندي هاي رياضيدانان، بازار كار مناسبي براي آنها در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: در دانشگاه فرهنگيان برنامه ريزي چنداني براي اين موضوع وجود ندارد و از طرفي دانش آموختگان رشته هاي علوم پايه نمي توانند معلم شوند.
وي خواهان توجه جدي به آموزش مفهومي رياضي بويژه در دوران ابتدايي شد و برگزاري آزمون هاي تستي و كنكوري را معضل جدي در اين موضوع دانست.
رجالي يكي از اهداف خانه رياضيات اصفهان را تغيير روش هاي تدريس رياضي در مدارس عنوان و اضافه كرد: اما كنكور و مسائل وابسته به آن اجازه نمي دهد كه اين قبيل فعاليت ها در كشور، رونق بگيرد.
به گفته مسوولان وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزاني كه در رشته رياضي تحصيل مي كنند در سال هاي اخير در مقايسه با تجربي، كاهش يافته است.
بر اساس آمارهاي وزارت آموزش و پرورش، 18درصد دانش‌آموزان در رشته رياضي، 35درصد دانش‌آموزان در رشته انساني و 47 درصد دانش‌آموزان در رشته علوم تجربي تحصيل مي‌ كنند.
تحقيقي كه از سوي خانه رياضيات اصفهان انجام شد نشان مي دهد كه نمره درس رياضي در ميان داوطلبان گروه رياضي كنكور سراسري براي ورود به دانشگاه ها از سال 80 تا 93 روند نزولي داشته است.
3011/6026/

سرخط اخبار استان‌ها