۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳
کد خبر 83316431
۰ نفر
طرح سرشاخه كاري درختان گردو در خلخال اجرا شد

اردبيل- ايرنا - مدير جهاد كشاورزي خلخال از آغاز اجراي طرح سرشاخه كاري درختان گردو در باغ هاي گردوي اين شهرستان خبر داد.

به گزارش ايرنا ، بهبود عليزاده روز پنجشنبه در بازديد از عمليات اجراي طرح سرشاخه كاري گردو در باغ هاي ميوه روستاي خوجين خلخال افزود: اين طرح با هدف پيشگيري علمي و عملي با سرماي دير رس بهاره با استفاده از ارقام ديرگل ده و دير برگ ده بر روي ارقام بذري نامرغوب گردو از 20 ارديبهشت ماه امسال آغاز شده و درصورت مناسب بودن شرايط جوي تدواوم خواهد داشت.
او اظهار كرد: پيوندك هاي تهيه شده براي اجراي اين طرح از باغ مادري گردو در استان قزوين تهيه و تامين و تاكنون سرشاخه كاري گردو بر روي 300 اصله از ارقام نامرغوب بذري آسيب پذير در مقابل سرماي ديررس بهاره صورت گرفته است.
او گفت: علاوه بر افزايش مقاومت درختان گردو در مقابل سرما و ديرگل دهي و برگ دهي درخت در فصل بهار افزايش محصول به هشت تن در هكتار همراه با ارتقاي سطح كيفيت توليد از جمله مزاياي اجراي طرح سرشاخه كاري گردو است كه توسط كارشناسان خبره مديريت جهاد كشاورزي همراه با آموزش باغداران اجرا مي شود.
عليزاده با بيان اينكه سرماي ارديبهشت سال گذشته 100 درصد محصول گردوي باغ هاي اين منطقه را از بين برد و خسارات سنگيني به باغداران گردو وارد كرد ، افزود: سرماي اوايل ارديبهشت امسال نيز بخش عمده اي از محصول گردو در بخش شاهرود اين شهرستان را از بين برد.
او اظهار داشت: براي افزايش مقاومت درختان گردو در مقابل سرماي ديررس بهاره علاوه بر اجراي طرح سرشاخه كاري گردو 2 هزار و 200 اصله نهال اصلاح شده گردوي چند لر در اواخر سال گذشته در بين باغداران اين شهرستان توزيع شد.
شهرستان خلخال در جنوب اردبيل با بهره مندي از 2 هزار و 500 هكتار باغ گردو بزرگترين قطب توليد گردوي استان اردبيل است.
7119/6018