93 صنعت استان مركزي متقاضي دريافت تسهيلات رونق توليد است

اراك - ايرنا - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: 93 واحد توليدي و صنعتي اين استان متقاضي دريافت تسهيلات رونق توليد هستند و در سامانه بهين ياب نام نويسي كرده اند.

«محمدرضا حاجي پور» روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: 250 واحد توليدي و صنعتي اين استان پارسال براي دريافت تسهيلات رونق توليد به بانك هاي عامل معرفي شدند كه موفق به دريافت رقم اعتباري درخواستي نشده و اين پرونده ها امسال براي دريافت تسهيلات رونق توليد به جريان مي افتد.
وي ادامه داد: سامانه بهين ياب از ابتداي امسال فعال شده و متقاضيان مي توانند با مراجعه به آن نوع درخواست و ميزان تسهيلات مورد نياز خود را ثبت كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي بيان كرد: درخواست هاي متقاضيان در كارگروه استاني مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از ابلاغ اعتبارات به بانك هاي عامل، پرونده ها به بانك ها ارسال مي شود.
حاجي پور اظهار داشت: براساس تصميمات جديد اختيار در حوزه تسهيلات به استان‌ها تفويض شده كه اگر واحدي بيش از ‏سقف تعيين شده تسهيلات درخواست كرد پس از بررسي در كارگروه و تاييد نيازسنجي رقم مذكور منظور شود.
وي يادآوري كرد: متقاضيان مي توانند درخواست خود را در سايت بهين ياب به آدرس www.Behinyab.ir ثبت و سپس با مراجعه به بخش اطلاعيه هاي سايت سازمان نسبت به تكميل و ارسال پرسشنامه هاي تكميلي اقدام كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي اضافه كرد: 13 هزار و 77 ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد سال گذشته به يكهزار و 600 واحد توليدي صنعتي و كشاورزي پرداخت شد كه از مجموع تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي استان مركزي، هشت هزار و 55 ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانك ها و بقيه نيز از محل تسهيلات رونق توليد به متقاضيان پرداخت شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي اضافه كرد: از 13 هزار و 77 ميليارد ريال تسهيلات اين استان، چهار هزار و 247 ميليارد ريال در بخش سرمايه در گردش صنعت، 31 ميليارد ريال در بخش سرمايه ثابت صنعت و 142 ميليارد ريال نيز در بخش بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي پرداخت شده است.
حاجي پور ادامه داد: بيش از نيمي از صنايع استان مركزي از سال 95 تاكنون موفق به دريافت تسهيلات اقتصادي شده اند كه ضمن حفظ اشتغال موجود، ميزان قابل توجهي اشتغال جديد ايجاد شد.
بيش از 2 هزار و 800 واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مركزي فعاليت مي كنند.
3017/6013/