12 میلیون متر مكعب آب در سازه های آبخیز خمین ذخیره شد

خمین - ایرنا - سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: 12 میلیون متر مكعب آب در سازه های آبخیز خمین با بارش های بهاره ذخیره سازی شد.

«محسن مجتهدی» روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بارندگی های بهاره امسال در خمین موجب آبگیری و سرریز 100 درصد از سازه های آبخیزداری این شهرستان شد.
وی ادامه داد: با این وجود، همه بارش ها در زمین نفوذ نكرد و حجم زیادی آب از حوزه شهرستان خارج شد.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: بندخاكی روستای سیان با 10 هزار مترمكعب ذخیره مخزن با بارش های شدید در فروردین به علت ورودی بیش از حد آب ناشی از باران و تعادل نداشتن میزان ورودی و خروجی تخریب شد.
مجتهدی افزود: آب این بند خاكی به سمت رودخانه مجاور هدایت شد و از حوزه شهرستان خارج شد.
وی اظهار داشت: افزایش سطح آب های زیر زمینی، جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و كنترل فرسایش خاك از تاثیرات مثبت بارندگی مناسب و ذخیره آب در سازه های آبخیزداری این شهرستان است.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خمین گفت: 300 سازه مكانیكی، بند خاكی، بند سنگ و سیمان و خشكه چین در خمین وجود دارد.
مجتهدی افزود: بارندگی های بهاره در سازه های بند خاكی و سنگ و سیمان كه قابلیت آبگیری را دارند ذخیره شده است.
سرپرست منابع طبیعی و ابخیزداری خمین خاطرنشان كرد: 95 بند سنگی با حجم كار 14هزار و 229 متر مكعب، 57 بند خاكی گاویون با حجم كار پنج هزار و20 متر مكعب و 15 بندخشكه چین با حجم یك هزار و 20متر مكعب برای جلوگیری از وقوع سیلاب و رسوبات آن در این شهرستان تعبیه شده است.
وی ادامه داد: طرح های آبخیزداری در 125هزار و 315 هكتار از عرصه های طبیعی خمین اجرا و مطالعه شده است.
وی گفت: براساس برآوردهای انجام شده مجموع حوزه آبخیز خمین 237 هزار هكتار است.
وی یاداور شد: حجم بارندگی سال زراعی جاری شهرستان با بیش از 500 میلیمتر، 2 برابر میانگین متوسط است.
شهرستان خمین 105 هزار نفر جمعیت دارد كه در 2 بخش، 2 شهر و هفت دهستان ساكن هستند.
7277/3075