ظرفيت خيران سلامت به سمت برنامه هاي پيشگيرانه هدايت شود

سمنان- ايرنا- مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري سمنان گفت: كمك خيران سلامت و كارهاي تاثيرگذار آنان را بايد به سمت اقدام هاي پيشگيرانه سوق داد.

امير بينايي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از ظرفيت خيران براي برنامه‌ هاي حوزه بهداشت و پيشگيري استفاده شود تا عمده مشكلات بخش درمان كشور در آينده برطرف شود.
وي با اشاره به ضرورت مشاركت مردمي در حوزه بهداشت و سلامت، بيان كرد: مشاركت همگاني در اين عرصه با توجه به عمومي بودن سلامت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است.
مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري سمنان ادامه داد: انگيزه هاي خيرخواهانه بايد شناسايي، ساماندهي و پشتيباني شود.
وي به فعاليت مجمع خيران سلامت در استان سمنان اشاره و تصريح كرد: علاوه بر شناسايي و ساماندهي افراد خيرخواه، بايد نيازهاي حوزه سلامت شناسايي و فعاليت خيران به اين سمت هدايت شود.
بينايي، نيازسنجي حوزه سلامت بر اساس مطالعات علمي و تحقيقات را از ضرورت ها برشمرد و افزود: نيازسنجي حوزه سلامت با هدف آگاهي يافتن خيران از نيازهاي اين حوزه و جلب حمايت مالي آنان به منظور جلوگيري از هدررفت منابع الزامي است.
وي خاطرنشان كرد: اقدامات مبتني بر طرح آمايش بهداشت و سلامت خيران در اين حوزه سبب افزايش اثرگذاري و كاهش مشكلات درماني در آينده مي شود.
مديركل دفتر اموراجتماعي و فرهنگي استانداري سمنان يادآور شد: فعاليت هاي تحقيقاتي در حوزه بهداشت و سلامت در شهرها و روستاهاي استان، نيازهاي مردم مناطق در اين حوزه را براساس اقليم، جمعيت و نوع آسيب هاي موجود در منطقه ارزيابي، بررسي و شناسايي مي كند.

** ضرورت تجميع موسسه هاي خيريه حوزه سلامت
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري سمنان با اشاره به فعاليت موسسه هاي متعدد خيريه حوزه بهداشت و سلامت در اين استان، خاطرنشان كرد: اين موسسه هاي خيريه براي خدمات رساني مطلوب تر به افراد جامعه تجميع شوند.
وي تاكيد كرد: تجميع و تخصصي شدن موسسه هاي خيريه سبب افزايش كيفيت ارائه خدمات و جلوگيري از موازي كاري در اين حوزه مي شود.
بينايي اظهارداشت: برخي همپوشاني هاي عملياتي اين موسسه ها مانع ارائه خدمات مطلوب به نيازمندان در حوزه سلامت شده است و گاهي برخي افراد نيازمند از دريافت خدمات محروم مي مانند.
به گزارش ايرنا، بيش از 670 ميليارد ريال كمك توسط خيران سلامت استان به منظور توسعه خدمات حوزه بهداشت و درمان اهدا شده و بيش از 2 هزار و 500 بيمار شهرستان هاي مختلف استان را مورد حمايت و درمان قرار داده است.
مجمع خيران سلامت استان سمنان با تشكيل هيات مديره اي به رياست آيت الله سيد محمد شاهچراغي امام جمعه سمنان و جمعي از خيران، مسئولان و صاحب نظران با بيش از 250 نفر عضو از سال 1387 فعاليت دارد.
9891/6103