عضو تيم آمريكا در مذاكره هسته اي ايران:
ديدار پمپئو با اروپا نمايش شكست كاخ سفيد بود

نيويورك– ايرنا- عضو تيم مذاكراتي آمريكا در توافق هسته اي ايران گفت: ديدار 'مايك پمپيو' با رهبران اروپايي نمايش شكست مفتضحانه كاخ سفيد براي جلب پشتيباني اتحاديه اروپا عليه ايران بود.

'ريچارد نفيو' روز پنج شنبه در گفت و گوي اختصاصي ايرنا درباره ديدار اخير وزيرخارجه آمريكا و سران اروپايي به منظور جلب حمايت آنها عليه تهران افزود: مي توان گفت كه (ديپلماسي آمريكا) شكستي مفتضحانه بوده است. هيچ كسي از سياست ايالات متحده در قبال ايران پشتيباني نمي كند.
وي افزود: البته اين به معناي حمايت اروپا از همه سياست هاي ايران نيست اما در مجموع ايالات متحده نتوانسته است كه متحدان خود در اروپا و ديگر نقاط جهان را درباره سياست هايش قانع كند. ريشه اين مشكل به كشمكش بر سر برجام باز مي گردد كه اروپايي ها از آن دفاع مي كنند.
محقق مركز سياست انرژي جهاني در دانشگاه كلمبياي آمريكا تصريح كرد: بر اين اساس، ديپلماسي (دولت آمريكا) بد و ناموفق بوده است.

**اينستكس كافي نيست
نفيو درباره تصميم ايران براي فعاليت هاي هسته اي خود خاطرنشان كرد: اگر ايران برنامه هسته اي خود را از سر گيرد، به موفقيت سياست دولت ترامپ كمك خواهد كرد. اين كار، وضعيت را براي اروپايي ها دشوار مي كند.
ايرنا پرسيد كه 'فدريكا موگريني' مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، پس از سفر مايك پمپئو اعلام كرده است كه نخستين تبادل مالي در چارچوب سازوكار اينستكس (سازوكار ويژه مالي اروپا و ايران) به زودي با ايران انجام خواهد گرفت. ارزيابي شما از اين واكنش اتحاديه اروپا به اولتيماتوم تهران درباره كاهش تعهدات برجامي چيست؟
اين ديپلمات دوره دولت اوباما جواب داد: اروپايي ها تلاش دارند كه انگيزه اي براي ايران به وجود آورند كه در برجام بماند. به باور من آنها تمام تلاش خود را مي كنند. به اعتقاد من هر چند اينستكس با نيت خير ايجاد شده است اما در عمل براي ايران كافي نخواهد بود.
نفيو افزود: به اين ترتيب، مقام هاي ايراني بايد تصميم بگيرند كه انتظارشان از كاهش فشارها تا چه اندازه است. با توجه به اينكه اينستكس كفايت نمي كند، پرسش اين است كه سطح انتظار تهران چيست؟ اين سوالي است كه جوابش را مقام هاي ايراني بايد بدهند.

** فشار حداكثري موفق نبوده است
اين عضو مذاكره كننده آمريكا در توافق هسته اي ايران درباره اثرگذاري تحريم هاي يكجانبه آمريكا هم گفت: تحريم ها تاثير بسيار جدي بر اقتصاد ايران داشته و بر واحد پولي ايران و انگيزه هاي سرمايه گذاري در اين كشور تاثيري مخرب داشته است.
نفيو افزود: اما روشن نيست كه آيا اين فشار حداكثري به تغيير سياست تهران مي انجامد يا نه. در واقع هدف هم همين بوده است نه آثار مخرب آن. اگر برنامه هسته اي ايران از سرگرفته شود، نشانه شكست تحريم ها خواهد بود.
وي با بيان اينكه تحريم ها روندي طولاني هستند و در بلند مدت اثر خواهند داشت، ادامه داد: هرچند كه شخصا فكر مي كنم تحريم ها آنگونه كه دولت ترامپ مي گويد، اثر نخواهد داشت.
محقق مركز سياست انرژي جهاني در دانشگاه كلمبياي آمريكا در پاسخ به اينكه با ناكامي سياست فشار حداكثري چه سرنوشتي در انتظار جان بولتون معمار اصلي اين فشارها خواهد بود، گفت: نمي دانم. اين رييس جمهوري (ترامپ) كلا به اخراج افراد عادت دارد. شايد اگر اين سياست جواب ندهد، كاري مشابه در اين باره صورت گيرد.
نفيو تصريح كرد: از سوي ديگر، بولتون در راس پرونده هاي مختلف مهمي قرار دارد. اگر به وي اينگونه نگاه شود، مساله شكست سياست ضد ايران، تاثير خاصي بر جايگاه وي نخواهد داشت اما دشوار بتوان پيش بيني كرد.

** آمريكا نگران واكنش تهران
اين ديپلمات سابق آمريكا درباره چرايي دستور تخليه بخش بزرگي از كارمندان سفارت آمريكا در بغداد و كنسولگري اين كشور در اربيل تخليه گفت: براي سال ها گزارش هاي متعددي وجود داشته است كه به نيروهاي آمريكايي در عراق و ديگر مناطق حمله مي شده است. بنابراين به باور من اين دستور، ناگهاني و بدون پايه و اساس نبوده است. من فكر مي كنم اين نگراني فزاينده وجود دارد كه شاهد افزايش حملات در پاسخ به فشارهاي تحريمي ايالات متحده باشيم.
نفيو در پاسخ به اين سوال كه همواره ارزيابي دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا با توجه به دروغ پردازي آنها براي جنگ عراق مورد ترديد بوده است، افزود: بين دستكاري اطلاعات و ارزيابي غلط انداز با حملات به نيروهاي آمريكا در طول 10 سال گذشته در عراق تفاوت وجود دارد.
اين ديپلمات سابق آمريكا اظهار كرد: من فكر مي كنم در حال حاضر مساله بيشتر به چرايي افزايش اين حملات در اين مرحله مرتبط است كه سطح تنش ميان ايران و ايالات متحده را افزايش داده است.
شبك**اروپام*م.ع*1429**1392