900 ميليارد ريال خدمات درماني به رانندگان كشور داده شد

اهواز - ايرنا - رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور گفت : از ابتداي آغاز طرح بيمه تكميلي به كاميون داران تاكنون 900ميليارد ريال خدمات بهداشتي و درماني به اين قشرداده شده است.

به گزارش ايرنا عبدالهاشم حسن‌نيا چهارشنبه شب در نشستي با تشكلهاي صنفي حمل و نقل كالا و مسافر استان خوزستان اظهارداشت : سه عنصر صاحب بار، شركت هاي باربري و راننده بايد مورد توجه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به ويژه در حوزه بار قرار گيرند چراكه سه ضلع سازمان به عنوان يك نهاد حاكميتي هستند و اين سازمان بايد تنظيم گر روابط بين اين سه عنصر باشد.
حسن نيا ادامه داد : 90 درصد از حمل و نقل بار و مسافر كشور به دست اين سه عنصر انجام مي شود كه نبايد بي توجه از آنها گذشت و بايد سعي كنيم مشكلات صنفي اين مجموعه را برطرف كنيم .
وي با اشاره به نامنويسي افراد تحت تكفل ( فرزندان ) در بيمه تكميلي گفت : به دليل كمبود زمان ثبت اطلاعات در 2فاز انجام شد ،ابتدا راننده و همسر و سپس فرزندان و افراد تحت تكفل او تحت پوشش قرار خواهند گرفت .
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور معيار تن كيلومتر را عاملي براي افزايش كرايه ها عنوان كرد و اظهار داشت :حدود 340 هزار كاميون در كشور فعاليت مي كنند كه به دليل پراكندگي مبدا و مقصد بار ، كرايه ها براساس تن كيلومتر محاسبه شد كه در 6 ماه گذشته 69 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته است .
به گزارش ايرنا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور امروز ظهر وارد اهواز شد و در جريان سفر يك روزه خود از سيستم جابجايي كالا در بندر امام خميني(ره) بازديد كرد و پس از آن در نشست با تشكلهاي صنفي حمل و نقل كالا و مسافر استان خوزستان در اهواز حضور يافت .
7165/6064