با اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده بسياري ازموانع توليد برطرف مي شود

تهران - ايرنا - رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تا دو ماه آينده با اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بسياري از موانع توليد كه مشكلات متعددي را ايجاد كرده برطرف مي شود.

« محمدرضا پورابراهيمي داوراني» به خبرگزاري خانه ملت اظهار داشت: با اصلاح اين قانون و رويكرد جديد كمك مي كند تا اقدامات خوبي براي رفع مشكلاتي كه به شدت فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي را درگير كرده، رفع شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه دومين موضوع مهم كه در دستور كار مجلس بوده، اصلاح قانون قاچاق كالا و ارز است، افزود: يكي از دغدغه هاي جدي مقام معظم رهبري بحث قاچاق كالا است كه اصلاح قانون آن حداكثر تا 45 روز آينده و پس از اعمال نقطه نظرات دستگاه قضايي در متن مصوبه كميسيون اقتصادي در اين كميسيون نهايي مي شود و موضوع احتكار كالاها با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به صورت كلي برطرف مي شود.
وي تصريح كرد: با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن علني مجلس در ابتداي تابستان 98 اقدامات خوبي در مقابله با قاچاق انجام مي شود و اگر اين قانون به صورت كامل اجرايي شود موضوع احتكار كالاها به صورت كلي برطرف مي شود.
پورابراهيمي با بيان اينكه اقدام ديگر كميسيون اقتصادي تهيه گزارش نظارتي درباره اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار است، افزود: اعمال ماده 234 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار در اين كميسيون تصويب شده و به زودي در دستور كار صحن علني قرار مي گيرد.
به گفته وي، در اين گزارش دستگاه هايي كه از قانون استنكاف و عدول كرده و مغاير با قانون حركت كرده اند معرفي و دستگاه قضايي بايد با برخورد قاطع با ناقضان قانون در بهبود فضاي كسب و كار كمك خواهد كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه اين كميسيون به موضوع تخلف در تخصيص ارز به كالاهاي وارداتي ورود كرده است، تصريح كرد: هفته آينده تقاضاي تحقيق و تفحص از تخصيص ارز 4 هزار و 200 توماني كه در نيمه نخست سال 97 پرداخت شد، مورد بررسي قرار مي گيرد و گزارش عملكرد ارز دولتي با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت بررسي مي شود.
شبك**1108**1392