چوب ندانم كاري مخابرات خراسان شمالي بر سر مشتركان تلفن ثابت

بجنورد- ايرنا- آيا اين اتفاق براي شما هم افتاده است كه يك روز صبح كه از خواب برخاسته و قصد داريد به كارهاي عقب افتاده خود بپردازيد ناگهان با قطع تلفن خود مواجه شده باشيد، آن هم بدون اخطار قبلي، بدون بدهي و بدون اينكه قبضي براي شما صادر شده باشد كه نپرداخته باشيد؟

اين داستان دهها مشتركي بود كه امروز با ايرنا تماس گرفته و اعلام كردند كه تلفن ثابت آنها بدون بدون بدهي، بدون هشدار قبلي و عليرغم پرداختن قبض تلفن در موعد مقرر قطع شده است.
يكي از اين افراد با بيان اينكه اولين اقدام او تماس با مركز خرابي تلفن بود، اظهار داشت: تلفنم خراب نبود، خطوط هم مشكلي نداشت و قبض بدهي خود را هم پرداخت كرده بودم و ديگر فكرم به جايي قد نمي داد.
احمد درتومي افزود: عاقبت به اين فكر افتادم كه با امور مشتركان شركت مخابرات تماس گرفته و ماجرا را جويا شوم اما فردي كه پشت خط بود از اين ماجرا اظهار بي اطلاعي مي كرد.
وي در ادامه گفت: تصميم گرفتم قيد تلفن به اين و آن را زده و حضوري به اداره امور مشتركان تلفن بروم.
وي مدعي شد: در آنجا بود كه دريافتم طرحي در حال اجراست كه به علت آزمايشي بودن و شتابزدگي در اجرا، تعدادي از شماره تلفن هايي كه سقف بدهي مياندوره آنها از مبلغ وديعه اي كه در ابتداي خريد شماره به مخابرات سپرده اند، بيشتر بوده قطع شده اند.
يكي ديگر از مشتركان كه تلفنش قطع شده بود به خبرنگار ايرنا گفت: مهمترين سئوال من اين است كه چرا بدون اخطار قبلي تلفن قطع شده است و مخابرات حتي پيامكي هم براي آن عده كه با قطع مياندوره تلفن مواجه شده اند، ارسال نكرده است.
او افزود: در اين شرايط اگر فردي بدون دسترس به تلفن با مشكل مواجه شود و يا سالمندي بيمار باشد و يا نياز به پليس و مواردي مانند آن بيابد، با قطع بدون مقدمه تلفنش، چه بايد بكند؟
وي با انتقاد از آنچه كه ناديده گرفتن حقوق شهروندي مشتركان مخابرات خواند، گفت: اكنون بايد براي وصل مجدد تلفن با صرف زمان و هزينه به اداره مشتركان مراجعه كنيم و حال آنكه اين مساله با يك پيامك قابل پيشگيري بود.

* 30 قطعي تا ساعت 10
گفته مي شود اين طرح كه از ديروز اجرايي شده، تاكنون گريبان دهها مشترك از همه جا بي خبر را گرفته است به طوري كه مدير تجاري مخابرات منطقه اي در گفت و گو با ايرنا به اين نكته اشاره كرد كه تا ساعت 10 روز چهارشنبه 30 مشترك دچار قطعي تلفن به مخابرات مراجعه كرده اند.

* قطع تلفن بدون اخطار قبلي
طرح قطع مياندوره اي تلفن ثابت در صورتي اتفاق مي افتد كه هزينه مكالمات مياندوره از ميزان وديعه اي كه مشترك نزد مخابرات دارد، بيشتر شده باشد.
پس اگر از جمله مشتركاني هستيد كه استفاده بالايي از تلفن دارند و هزينه‌ تماس هايتان معمولا از وديعه تلفن خريداري شده بيشتر مي شود، تعجب نكنيد اگر پيش از موعد صدور صورتحساب‌هاي دوره اي، تلفن تان بدون هشدار قبلي قطع و يكطرفه شود.
منظور از وديعه مبلغي است كه هنگام خريد خط تلفن ثابت از مشترك دريافت شده و اگر ميزان استفاده‌ از تلفن بيش از وديعه شود، مخابرات با دادن هشدار، به صورت خودكار تلفن شما را قطع خواهد كرد.
اما مساله اينجاست كه براي اين افراد، نه هشدار قطع از طريق آنونس در تلفن داده شده و نه با پيامك ارسال شده است.

* مهلت ارسال پيامك نبود
مدير تجاري مخابرات منطقه خراسان شمالي در اين مورد گفت: اين طرح به طور آزمايشي در اين استان به اجرا درآمده است و با توجه به فرصت كمي كه از آغاز طرح مي گذرد نتوانستيم به مشتركاني كه با قطع تلفن مواجه شده اند، اخطار قطع بدهيم.
محمود گريانلو افزود: با گرفتن كاركرد 5 ماهه تلفن هاي ثابت، خط تلفن آن دسته از مشتركان كه صورتحساب آنها بيش از اين كاركرد شده بود، قطع شد.
وي گفت: اجراي اين طرح از 4 سال قبل در كشور آغاز شده و ما از آخرين استان هايي هستيم كه طرح قطع مياندوره تلفن ثابت در آنها اجرا شده است.
وي افزود: با وجود اين كه ميانگين كاركرد را محاسبه و نصاب قطع هر مشترك را بيش از ميانگين محاسبه كرده ايم اين طرح شامل حال تعدادي از مشتركان تلفن ثابت شده است.
وي افزود: تعداد مشتركاني كه تلفن آنها قطع شده در مقايسه با تعداد كل مشتركان كه بيش از 230 هزار نفر است، رقم زيادي نيست و به محض پرداخت بدهي تلفن ها دوباره وصل مي شود.
خراسان شمالي يك ميليون و 236 هزار مشترك ثابت و همراه دارد كه ضريب نفوذ تلفن ثابت در اين استان 31.3 درصد است.
شمار روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي در خراسان شمالي هم اكنون 777 روستا است.
استان 863 هزار نفري خراسان شمالي در شمال شرق كشور واقع است.
ب/5132