نشست شاهنامه خواني و نقالي در دانشگاه تفليس برگزار شد

باكو -ايرنا - همزمان با روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي نشست شاهنامه خواني و نقالي امروز چهارشنبه به همت رايزني فرهنگي سفارت ايران در گرجستان در دانشگاه دولتي ايوانه جاواخويشويلي تفليس برگزار شد.

به گزارش رايزني فرهنگي كشورمان در گرجستان، در اين نشست شاهنامه خوان و نقال ايراني استاد 'ابوالفضل ورمزيار' و شماري از ايران شناسان، محققان، اساتيد و دانشجويان علاقمند به فرهنگ و ادبيات ايران و ايرانيان مقيم حضور داشتند.
برنامه هاي اين نشست شامل سخنراني رايزن فرهنگي، خانم دكتر 'تئا شورغايا' رئيس كرسي ايران شناسي دانشگاه تفليس و دكتر 'جاهدجاه' استاد اعزامي، شاهنامه خواني دانشجويان ايران شناسي و اجراي زنده نقالي داستان جمشيد و نوروز شاهنامه فردوسي توسط مرشد 'ورمزيار' و تقدير از مترجم شاهنامه فردوسي به زبان گرجي به عنوان چهره ماندگار حوزه ادبي و ايرانشناسي در گرجستان بود.
در مراسم افتتاحيه اين نشست حميد مصطفوي رايزن فرهنگي ايران ضمن تبريك مناسبت فرخنده بزرگداشت حكيم بزرگ پارسي زبان ابوالقاسم فردوسي با اشاره به پيشينه روابط ايران و گرجستان، ارتباطات فرهنگي دو كشور را برخواسته از دلبستگي هاي روحي و عاطفي ميان اديبان، هنرمندان و صاحبان فكر و انديشه دانست .
وي با اشاره به اينكه پايه و اساس روابط تاريخي دو كشور از گذركاه فرهنگ،زبان، ادبيات و هنر برقرار شده و بنابراين ارتباطي ناگسستني است، افزود: فرهنگ و هنر ايراني در طول تاريخ مديون بزرگ مرداني همچون فردوسي است كه توانست با سرودن شاهنامه، زبان فارسي را نه تنها در گستره ايران بلكه در همه جهان، ماندگار كند.
رايزن فرهنگي كشورمان در ادامه سخنان خود با اشاره به پيشينه روابط ادبي دو كشور ايران و گرجستان ، ترجمه شاهنامه فردوسي و شاهنامه پژوهي را يكي از مهم ترين شاخه هاي ايران شناسي در گرجستان دانست.
مصطفوي افزود: ترجمه آثار ادبي كلاسيك و معاصر ايران به زبان گرجي تاثير انكارناپذير بر روابط سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دو كشور داشته و دارد و چرا كه اين آثار نشانگر نوع زندگي، جهان بيني و فرهنگ ملت بزرگ ايران است.
وي در پايان نشست از خدمات ارزشمند خانم 'بلا شالواشويلي' به عنوان مترجم شاهنامه فردوسي تقدير و هديه اي به ايشان تقدم شد.
در ادامه اين نشست تعدادي از اساتيد و دانشجويان رشته ايران شناسي شاهنانه خواني كردند و سپس 'ابوالفضل ورمزيار' به شاهنامه خواني و نقال خواني پرداخت كه مورد استقبال فراوان قرار گرفت.
وي در ادامه در خصوص تاريخچه نقال خواني گفت: نقّالي در فرهنگ و ادب ايران پيشينه ديربازي دارد. نقّالي در ايران داراي آداب و اصول ويژه‌اي است.
وي با اشاره به اينكه علاقه مندانِ، اين فن را نزد نقّالان پيش كسوت مي‌آموختند و مي توانستند پس از مدّتي صاحب طومار شوند و نقل بگويند، بعضي از اين آيين هاي نقالي را برشمرد.
شبك**خاورم** 337**1392