پرورش دهندگان ماهي در كردستان 21 ميليارد ريال تسهيلات دريافت كردند

سنندج - ايرنا - مدير شيلات و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي كردستان گفت: سال گذشته 21 ميليارد ريال تسهيلات به پرورش دهندگان ماهي از محل اعتبارات طرح اشتغال پايدار روستايي در اين استان پرداخت شده است.

محمد حسين پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ميزان اعتبار براي 17 نفر از متقاضيان در راستاي ترويج و حمايت از پرورش دهندگان ماهي و تثبيت شغل هاي موجود پرداخت شد.
وي با اشاره به اينكه اين تسهيلات توسط بانك هاي كشاورزي و پست بانك پرداخت شده است، افزود: نرخ سود اين تسهيلات بين چهار تا 6 درصد بود و در سال گذشته با بهره برداري از مزارع پرورش ماهي در شهرستان هاي بانه، ديواندره و كامياران براي 25 نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد شد.
حسين پور با اشاره به اينكه در سال گذشته 9 هزار و 700 تُن انواع ماهيان سردابي، گرمابي و بومي در استان توليد شد، گفت: براساس برنامه ريزي ها امسال توليد ماهي 310 تُن بيشتر مي شود.
مدير امور شيلات جهاد كشاورزي كردستان اضافه كرد: در سال جاري با توجه به پتانسيل بالاي اين استان در حوزه شيلات و آبزيان پيگير اخذ تخصيص براي ايجاد مزارع بزرگ توسط متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي در پاياب سدها هستند.
به گزارش ايرنا، كردستان در مجموع داراي 34 طرح سد مخزني شامل 9 طرح در حال بهره برداري، 11 طرح اجرايي و 14 طرح مطالعاتي، 17 رودخانه دائمي و 24 رودخانه فصلي با حجم منابع آب سطحي 4.3 ميليارد مترمكعب (6.6 درصد روان آب هاي كشور) و داراي سه حوضه آبريز درجه يك كشور است.
اين استان به لحاظ منابع آبي يكي از استان هاي مهم در شمال غرب كشور و از نظر توليد ماهي در اين منابع آبي با توليد ساليانه پنج هزار و 300 تُن در بين استان هاي غير ساحلي كشور داراي رتبه سوم و در توليد ماهي پرورشي با توليد ساليانه سه هزار و 600 تُن در جايگاه نهم كشور قرار دارد.
درياچه سدهاي شهيد كاظمي سقز، وحدت سنندج، زيويه و گاوشان كامياران و گلبلاخ بيجار و همچنين درياچه زريبار مريوان از جمله منابع آبي كردستان است.
7349/9102