رئيس اتاق بازرگاني فارس: بي توجهي به توليد، موجب ريزش اشتغال مي شود

شيراز-ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي فارس، با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم حمايت از توليد گفت: بي توجهي به اين مهم سبب ريزش اشتغال در بخش صنعت كشور خواهد شد.

روابط عمومي اتاق بازرگاني فارس در گزارش روز چهارشنبه خود به نقل از جمال رازقي در ديدار هيات نمايندگان اين اتاق با رئيس كل دادگستري فارس افزود: توليد، پاشنه آشيل اقتصاد كشور است كه بدون توجه به آن اشتغال پايدار نيز شكل نخواهد گرفت.
او ادامه داد: هم اينك كشورمان در بحث رتبه كسب و كار جايگاه مناسبي در جهان ندارد و مطالعات نشان مي دهد كه اگر تنها يك شاخص يعني شاخص لزوم 'ارايه گواهي عدم سوء پيشينه' از سيستم حذف شود، رتبه فضاي كسب و كار ايران تا 27 پله ارتقا و بهبود مي يابد.
وي، با اشاره به اينكه بر اساس قانون، اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه، وظيفه و ماموريت روان سازي كسب و كار در كشور را بر عهده دارد، اظهار داشت: مي كوشيم مسايل و مشكلات فعالان اقتصادي را احصا كنيم و همراه با پيشنهادهاي كاربردي و كارشناسي براي رفع موانع، به سران سه قوه ارايه دهيم.
رئيس اتاق بازرگاني فارس اضافه كرد: با هدف رفع مشكلات فعالان اقتصادي فارس، در دوره هاي مختلف، نشست هاي حقوقي اقتصادي در اين استان برگزار شده و نشست ستاد اقتصاد مقاومتي نيز همچنان با حضور معاون دادگستري استان در اتاق بازرگاني برگزار مي شود.
رازقي ادامه داد: افزون بر اين، 2 كارگروه حمايت حقوقي و قضايي و حقوقي و پژوهشي براي بررسي پرونده هاي قضايي فعالان اقتصادي استان فعال هستند كه خروجي بسيار مثبتي نيز داشته اند.
او گفت: تعداد پرونده هاي موجود در كارگروه حمايت حقوقي و قضايي از فعاليت هاي اقتصادي استان بسيار زياد است كه ضرورت دارد روند رسيدگي به آنها شتاب بيشتري گيرد.
وي، در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: تحريم كنندگان توليد ما را هدف قرار داده و فعاليت هاي خود را بر اين اساس برنامه ريزي كرده اند اما ما در داخل كشور براي مقابله با اين تحريم ها آنگونه كه بايد برنامه ريزي مناسبي نداشته ايم.

**از فعالان اقتصادي فارس حمايت مي كنيم
رئيس كل دادگستري استان فارس هم گفت: نبض كشور از مسير رشد اقتصادي و رونق توليد مي گذرد، به همين سبب به موضوع حمايت از بخش اقتصاد و فعالان اقتصادي اين استان توجه ويژه خواهيم كرد.
حجت الاسلام سيد كاظم موسوي افزود: از اولويت هاي ما در استان، رونق توليد به معناي واقعي و عملي و توجه به مباحث اقتصادي است.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي در فارس از هر اقدامي كه به توليد اين استان كمك كند، حمايت مي كند.
او اظهار داشت: مجموعه دادگستري فارس براي حفظ و رونق توليد در كنار اتاق بازرگاني اين استان خواهد بود و اتاق بازرگاني هم بايد چگونگي حمايت دادگستري فارس از بخش صنعت و اقتصاد استان را تدوين كند و در اختيار ما قرار دهد.
6122 /6118